Schoon water in Long Merah

In 2008 startte het Leger des Heils een project in Long Merah, om bewustwording in de gemeenschap te stimuleren. Leger des Heils officieren onderwezen lokale mensen over het belang en het mechanisme van waterzuivering.

Gezondheidsproblemen
Long Merah is een dorp in het Indonesische regentschap, West Kutai. De dorpelingen van Long Merah zijn erg afhankelijk van de Mahakam rivier. Ze gebruiken het voor vervoer, drinkwater en om zich te wassen. Aangezien de rivier vervuild was door transport en andere vervuilingsbronnen leidde dit gezondheidsproblemen.

Gezondheidsproblemen
Om de gezondheid van de gemeenschap van Long Merah te verbeteren startte het Leger des Heils in 2008 een project. Ten eerste werd de huidige Leger des Heils kliniek uitgebreid. De nieuwe kliniek werd aangevuld met twee kamers, acht bedden en medische apparatuur. Ook begon het Leger des Heils met het geven van gezondheidsvoorlichtingen over hygiëne aan alle gezinnen in het dorp. Ten tweede werd een water systeem geïnstalleerd. Het water van de Mahakam rivier wordt opgepompt, verwerkt door een zuiveringsinstallatie en daarna opgeslagen in een reservoir. Nu kan het als schoon water in de huishoudens worden gebruikt.

Projectdetails

Uitvoering: Leger des Heils Indonesië
Locatie: Long Merah
Thema: gezondheid
Doelgroep: mensen die in en rond Long Merah
Totale projectkosten: US$ 172.894
Gefinancierd door: Leger des Heils Kerk Nederland
Duur: 2 jaar
Status: voltooid