Rwanda

Sinds 2008 ondersteunt IOS projecten van het Leger des Heils in Rwanda, wat samen met Burundi een zogenaamd Command vormt. Tegenwoordig zijn er 14 korpsen en 20 buitenposten waar 36 heilsofficieren, 3.608 heilssoldaten en 20 werknemers werkzaam zijn

Algemeen

Hoofdstad: Kigali
Oppervlakte: 26.338 km²
Aantal inwoners: 11.920000
Taal: Rwandees, Frans
Religie: katholiek, protestant
Munteenheid: Rwandese Frank
Regeringsvorm: presidentiële republie

Ontwikkeling

Rwanda heeft een score van 0.498op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Rwanda is onder te verdelen in drie bevolkingsgroepen, de Hutu's, de Tutsi'sen de Twa's. Deze verdeling van de bevolking heeft in het verleden voor veel onrust en oorlogen gezorgd. 

Geschiedenis en Politiek

De geschiedenis van Rwanda is er een van geweld en verdeeldheid. Het begon al in de 15e eeuw toen de Hutu’s, een volk van landbouwers, regelmatig onenigheden had met de Tutsi’s, een krijgers- en herdersvolk dat zich vanuit Oost-Afrika in Rwanda vestigde. Tot en met de 19e eeuw leefden de Hutu’s en Tutsi’s vrij harmonieus met elkaar, maar toen werd Rwanda in 1903 een Duitse kolonie. De Duitsers maakten onderscheid tussen de verschillende rassen en beschouwden de Tutsi’s als superieur. Deze rassendiscriminatie werd voortgezet door de Belgen die vanaf 1916 het land van Duitsland overnamen en vrijwel het gehele landsbestuur in handen van de Tutsi’s legden. Na de troonsbestijging van koning Kigeri V brak in 1959 een gewelddadige opstand uit, die in 1960 uitmondde in de ‘Hutu-revolutie’. Kigeri werd afgezet en het landsbestuur kwam in handen van de Hutu’s. In 1962 verkreeg Rwanda volledige onafhankelijkheid van België. Niet lang daarna brak een periode uit van instabiliteit in de politiek, economie en etnische conflicten. Vanaf 1978 braken relatief stabiele jaren aan onder Hutu-president Habyarimana. Eind jaren ’80 brak er een economische crisis uit en begonnen vele Tutsi’s zich te verzetten omdat zij zich benadeeld voelden. In 1994 resulteerden de spanningen in een genocide. Op 6 april van dat jaar kwam president Habyarimana om het leven nadat het vliegtuig waarin hij zich bevond was neergeschoten. Daaropvolgend begon  een burgeroorlog die aan bijna een miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s het leven zou kosten.Sinds 2000 is de politieke situatie stabiel, maar de genocide van 1994 staat velen nog goed bij. Tegenwoordig is Paul Kagame de president van Rwanda. Hij hoort bij de RPF (Rwandan Patriotic Front). Kagame is de opvolger van Pasteur Bizimungu, die hij in een staatsgreep heeft afgezet.  

Cultuur

Muziek en dans spelen een grote rol in de cultuur van Rwanda. Er worden verschillende instrumenten gebruikt, zoals trommels, de ikembe en umuduri. De meest belangrijke traditionele dans is de Intore. Deze dans is een combinatie van ballet en de dans van de helden en drums. De mannen dansen de dans van de helden, vrouwen het ballet. De twee meest bekende traditionele dansen zijn de Ikinimba en de Amaraba. De Ikinimba vertelt het verhaal van Rwandese helden en koningen. De Amaraba is een zeer sierlijke dans die meestal door vrouwen wordt opgevoerd.Iedere laatste zaterdag van de maand is het in Rwanda Grandaumu. Op deze dag zijn de meeste bedrijven en winkels in Rwanda gesloten. De bevolking heeft dan tijd om te kunnen werken aan vrijwillige gemeenschapsprojecten zoals het opruimen van afval of meehelpen aan het renoveren en bouwen van gebouwen.Op 7 april is het in Rwanda Genocide Memorial Day. Op deze dag herdenkt het land de slachtoffers van de genocide in 1994.