Rampseminars in Haïti en Barbados

Het Caraïbisch gebied organiseerde tussen 5 februari en 12 april 2019 een Seminar over rampmanagement in Haïti en Barbados. 62 officieren kregen training over traumabegeleiding en projectplanning. Daarnaast werd per divisie het noodhulpplan herzien.

Het Leger des Heils in het Caribisch gebied

Het Leger des Heils werkt in 16 landen in het Caraïbisch gebied. In de loop der jaren is dit gebied getroffen door een reeks natuurrampen zoals orkanen, overstromingen en aardbevingen. Het Leger des Heils is al vele jaren betrokken bij het verlenen van noodhulp. In 2016 en 2017 ondersteunden ze de slachtoffers in Haïti nadat orkaan Matthew had toegeslagen. Ook boden ze ondersteuning na de overstromingen in Belize, Jamaica, Suriname en Guyana.    

Training rampmanagement

Om in de toekomst nog beter hulp te bieden na rampen, organiseerde het Leger des Heils tussen 5 februari en 12 april 2019 een seminar in het Caraïbisch gebied. Dit seminar werd gegeven in Haïti en Barbados en bouwde voort op een eerder seminar van twee jaar geleden. Tijdens het seminar werd training gegeven aan 40 officieren, personeelsleden en vrijwilligers in Haïti en aan 22 officieren, personeelsleden en vrijwilligers in Barbados. De deelnemers behandelden verschillende onderwerpen waaronder trauma counseling en projectplanning. Daarnaast werd per divisie het  noodhulpplan herzien.