Project update Sint Maarten

Eerder dit jaar startte het Leger des Heils een noodhulpproject om mensen die getroffen zijn door de orkanen op St. Maarten tijdelijk onderdak te bieden en hen te helpen bij het renoveren van hun huizen.

Ondertussen heeft het Leger des Heils 100 gezinnen voorzien van tijdelijk onderdak. Er zijn 46 gezinnen geholpen met de reparatie van hun huizen en 63 gezinnen hebben bouwmaterialen ontvangen om hun daken te repareren. De huizen worden niet alleen gerenoveerd, maar ook aangepast om in de toekomst meer weerstand te kunnen bieden aan extreme weersomstandigheden. De gezinnen krijgen de bouwmaterialen van het Leger des Heils maar moeten de bouwwerkzaamheden zelf uitvoeren. Om na te gaan of dit volgens de richtlijnen gebeurd wordt er regelmatig een controle uitgevoerd.Momenteel lopen er nog 17 aanvragen voor bouwmaterialen. Deze aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt.

Om nog meer mensen te kunnen helpen bij het herpakken van hun leven na de orkanen, heeft het Leger des Heils besloten om dit project met drie maanden te verlengen. Ook zal er een aannemer worden aangesteld die bouwvakkers inhuurt voor de bouw van huizen van zwakkere mensen en ouderen die zelf geen bouwwerkzaamheden kunnen verrichten.  Het is de verwachting dat er in de komende vier weken nog eens 18 gezinnen hun huizen zullen voltooien.