Samenwerken

Het Leger des Heils werkt graag samen met andere organisaties, instituten en bedrijven. Gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect kan samenwerking leiden tot win-win situaties voor alle betrokkenen.

In samenwerking met World Servants organiseert het Leger des Heils werkvakanties naar ontwikkelingslanden, waarin jongeren en volwassenen uit korpsen in Nederland assisteren bij een bouwproject van het Leger des Heils in een ontwikkelingsland. World Servants zorgt voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het project. Het Leger des Heils kent de behoefte daar en blijft ook na afloop van de bouw betrokken bij het project. Zo wordt niet alleen een duurzaam project gerealiseerd, maar worden ook mensen uit Nederland enthousiast om te dienen, ver weg en dichtbij.

Voor een project in Rwanda werkt het Leger des Heils samen met ROC Landstede. Gedurende het project gaan er elk jaar twee docenten van Landstede naar Rwanda, om lokale leraren te helpen bij de samenstelling van het lesprogramma en het ontwikkelen van hun didactische vaardigheden.

Meer weten over samenwerken met het Leger des Heils? Neem contact op met ons secretariaat via 036 539 81 07 of mail naar ios@legerdesheils.nl.