Versterken van gezinnen en gemeenschappen in Brazilië

Het Leger des Heils in Brazilië voerde in de 10 afgelopen jaren verschillende projecten uit waarmee ze individuen, families en gemeenschappen hielpen op te komen voor zichzelf en hun sociale rechten. Deze activiteiten zijn nu voortgezet en uitgebreid middels een nieuw project wat sociale en juridische ondersteuning biedt in verschillende gemeenschappen in Brazilië.

Vervolg project
Dit project is een voortzetting van een project dat het Leger des Heils de afgelopen 10 jaar in Brazilië uitvoerde. Het voormalige project richtte zich op de gemeenschappen Pernambuco, Prudente de Morais, Rio Claro en São Paulo. Het huidige project zal deze diensten uitbreiden naar Vila dos Pescadores in Cubatão. Het doel van het project is om individuen, families en gemeenschappen in staat te stellen op te komen voor hun rechten en de relaties binnen familie’s te versterken. 

Capaciteitsopbouw en sociale rechten
Dit project richt zich op vier hoofddoelen. Het eerste doel is om de capaciteiten van het personeel van het Leger des Heils te versterken in de zes sociale eenheden die door dit project worden ondersteund. De twee focus van het project is om ouders te helpen om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kinderen via een programma voor levenskracht. Het derde doel is ommannen en vrouwen, inclusief de daklozenbevolking in Sao Paulo, te helpen hun leven op een autonome manier op te bouwen via een educatief programma. Dit programma richt zich op sociale, wettelijke en economische kwesties. En ten slotte is de laatste doelstelling om de capaciteiten van de doelgroep te versterken om houdingen en gedragingen te veranderen die geweld teweeg brengen. Dit laatste aspect van het project richt zich specifiek op vrouwen en moedigt hen aan om voor zichzelf op te komen in situaties van waarin geweld en kindermishandeling voorkomen. 

Dit project richt zich op de ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen: 1100 kinderen en adolescenten, 1510 mannen en vrouwen en 500 gezinnen. Door hun actieve deelname binnen de gemeenschappen waarin ze leven aan te moedigen, leren ze moeilijkheden te overwinnen en hun toekomst in eigen handen te nemen. In totaal zullen meer dan 2600 mensen profiteren van dit project, waaronder personeel van het Leger des Heils, kinderen, volwassenen en hele gezinnen. 

Projectdetails

Uitvoering: Leger des Heils Brazilië
Locatie: Pernambuco, Prudente de Morais, Rio Claro, São Paulo en Cubatão
Thema: work & income, education
Doelgroep: 2600 people
Total project cost: US$ 1.310.169
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije, Leger des Heils Zwitserland en Leger des Heils Brazilië
Landinformatie: Brazilië Thema: Onderwijs