Onderwijs voor sloppenwijkkinderen in India

Dharavi is een sloppenwijk buiten Mumbai, India. Gezinnen in deze sloppenwijk hebben geen toegang tot sociale diensten, de meeste van hen zijn analfabeet, hebben geen bron van inkomsten en hebben gezondheidsproblemen als gevolg van een gebrek aan hygiëne. Kinderen missen geboorteakten, kunnen niet naar school en zijn kwetsbaar voor mensenhandel. Het Leger des Heils startte een project met als doel de levens van 100 kinderen en hun families te verbeteren.

Kinderen in sloppenwijken
Dharavi is een sloppenwijk buiten Mumbai, India. Het is een van de grootste sloppenwijken ter wereld en wordt bewoond door ongeveer een miljoen mensen. Gezinnen in deze sloppenwijk hebben geen toegang tot sociale diensten, de meeste van hen zijn analfabeet, hebben geen bron van inkomsten en hebben gezondheidsproblemen als gevolg van een gebrek aan hygiëne. Kinderen missen geboorteakten, kunnen niet naar school en zijn kwetsbaar voor mensenhandel.

Project
In de afgelopen jaren voerde het Leger des Heils een project uit in de sloppenwijken van Dharavi. Vanaf begin 2017 startte het Leger des Heils een vervolgproject met als doel de levens van 100 kinderen en hun families te verbeteren. Dit eenjarig project geeft kinderen uit de sloppenwijken toegang tot onderwijs, gezonde voeding, recreatie en een gezonde omgeving.
Vijf dagen per week zijn er na schooltijd lees- en schrijflessen voor de kinderen. Drie dagen per week zijn er ook lessen voor ouders. De deelnemers krijgen een basisopleiding voor Engels, Hindi en Urdu talen. Daarnaast kunnen moeders twee avonden in de week deelnemen aan een naaicursus zodat ze een ​​vaardigheid ontwikkelen waarmee ze een inkomen kunnen verdienen.
De programma’s worden gedraaid op de Leger des Heils compound waardoor kinderen niet op straat gaan rondzwerven. Dit vermindert hun risico om betrokken te raken bij mensenhandel. Om het sloppenwijkproject duurzaam te maken, wordt een Pr-medewerker ingehuurd om fondsen te werven voor de draaikosten van de programma's.

Projectdetails

Uitvoering: Leger des Heils India
Locatie: Mumbai
Thema: onderwijs, gezondheidszorg
Doelgroep: 100 kinderen en hun gezinnen
Totale projectkosten: US$ 42.650
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland
Duur: 1 jaar
Status: actief
Landinformatie Thema: Onderwijs