Onderwijs en bewustwordingstraining in India

In het noordoosten van India is mensenhandel een groeiend probleem. Gratis onderwijs en banen in buurlanden zijn voor velen een verleidelijk aanbod, maar onderweg worden mensen het slachtoffer van mensenhandel. Jongens worden verkocht om te werken in de kolenmijnindustrie en vrouwen en meisjes worden verhandeld om in de seksindustrie te werken. Het Leger des Heils startte een project om bewustzijn te creëren over mensenhandel en slachtoffers te helpen re-integreren.

Mensenhandel in India
In het afgelopen jaar heeft mensenhandel, gedefinieerd als de illegale handel van mensen voor seksuele slavernij en dwangarbeid, wereldwijd bijna 25 miljoen slachtoffers geëist. Volgens de Global Slavery Index leven ongeveer 8 miljoen slachtoffers van mensenhandel binnen de Indiase grenzen. De meest getroffen grenzen zijn die met Bangladesh, Myamar en Buthan. Vooral het noordoosten van India is erg arm en kwetsbaar voor mensenhandel, omdat het 98 procent van zijn grenzen met buurlanden deelt. Gratis onderwijs en banen in buurlanden zijn voor velen een verleidelijk aanbod, maar het komt veel voor dat deze mensen onderweg het slachtoffer worden van mensenhandel. Jonge jongens zijn het meest kwetsbaar voor handel omdat ze het goedkoopste zijn. Zij komen dan bijvoorbeeld terecht in de mijnbouwsector. Vrouwen en jonge meisjes worden verhandeld voor seksuele uitbuiting en dragen bij aan een snelgroeiende seksindustrie zowel binnen als buiten India.

Onderwijs en bewustzijn
Het Leger des Heils startte een project in de steden Aizawl, Guwahati en Siliguri, in het noordoosten van India. Door dit project zullen minstens 150 vrijwilligers van 15 verschillende korpsen 3000 mensen in de gemeenschap lesgeven over mensenhandel via workshops.
Daarnaast helpt het Leger des Heils 20 slachtoffers van mensenhandel bij hun re-integratie door medische hulp en rehabilitatie aan te bieden. De slachtoffers zullen ook kunnen deelnemen aan een microkredietprogramma, zodat ze geld kunnen lenen om een kleine onderneming te starten. Zo kunnen ze zichzelf financieel ondersteunen en hoeven ze niet terug te vallen op dwangarbeid.
Om dit project te realiseren, zal het Leger des Heils veldwerkers trainen om de workshops uit te voeren. Daarnaast zal het Leger des Heils samenwerken met andere Ngo's in een campagne voor participatie en belangenbehartiging. Deze campagne zal slachtoffers helpen contact te leggen met wetshandhavingsinstanties, zodat ze juridische bijstand kunnen krijgen.

Project Details

Uitvoering: Leger des Heils India
Locatie: Aizawl, Guwahati en Siliguri
Thema: onderwijs, werk & inkomen
Doelgroep: 36250 mensen
Totale projectkosten: US$ 214.642
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Engeland en Australië
Duur: 1 jaar
Status: actief

Landinformatie: India Thema: Onderwijs Thema: Werk & inkomen