Onderwijs

Wereldwijd heeft het Leger des Heils meer dan 5.000 scholen, met in totaal zo'n 500.000 leerlingen. Leger des Heils scholen staan open voor zowel christelijke als niet-christelijke kinderen en richt zich speciaal op de kwetsbare jeugd, om te zorgen dat zij geen achterstand oplopen en toch hun school afmaken.

Competenties 

  • Verbeteren van infrastructuur (klaslokalen, toiletten, watervoorzieningen).
  • Verbeteren van kwaliteit van onderwijs (lerarentraining, trainen van schoolbestuur).
  • Voorzien in onderwijs voor gevluchte kinderen en kinderen met een beperking.

Klik op een van de projecten in de rechterkolom voor een aantal voorbeelden van onderwijsprojecten die IOS ondersteunt.