Ondersteuning voor Keniaase kinderen met een beperking

Stigma en schaamte rond beperkingen is een veelvoorkomend probleem in Kenia. Dat is de reden waarom het Leger des Heils in 2015 een project startte om kinderen met een beperking te ondersteunen.

Achtergrond
Stigma en schaamte rond handicaps is een veelvoorkomend probleem in Kenia. Dat is de reden waarom het Leger des Heils in 2015 een project startte om basisschool kinderen met een handicap te ondersteunen.

Speciaal onderwijs
Door discriminatie en een gebrek aan steun vanuit de gemeenschap is het moeilijk voor kinderen met een handicap om regulier onderwijs te volgen. Daarom biedt het Leger des Heils onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften op vier verschillende scholen in Kenia. Door het verbeteren van leermogelijkheden krijgen kinderen met een handicap een kans om naar school te gaan, net als hun leeftijdsgenootjes. Daarnaast worden ouders en gemeenschappen bewust gemaakt over hoe om te gaan met beperkingen. Vanuit school krijgen de ouders gespecialiseerde informatie over de vooruitgang en ontwikkeling van hun kind.

Ouders
Een bijkomend probleem is dat de meeste ouders niet genoeg geld hebben om voor speciaal onderwijs te betalen. Het Leger de Heils organiseert daarom een business-training voor ouders die werkloos zijn of werkervaring missen. Ook zijn er fondsen beschikbaar om een eigen bedrijfje te starten, zodat ouders hun eigen werkgelegenheid te creëren.

Kliniek
Daarnaast werkt het Leger des Heils samen met NGO Bethany Kids en het Keniaanse ministerie van Volksgezondheid om in de toekomst een Therapie en Revalidatie centrum op te zetten binnen een van de basisscholen. Ook wordt er gewerkt aan een mobiele kliniek, zodat kinderen door heel Kenia therapie kunnen krijgen.

Projectdetails

Uitvoering: Leger des Heils Kenia
Locatie: Nairobi
Thema: onderwijs
Doelgroep: 250 kinderen met een beperking
projectkosten: US$ 67.277
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland en particuliere donor
Duur: 2 jaar
Status: actief