Oekraïne

Het Leger des Heils begon in 1994 met de eerste werkzaamheden in Oekraïne. In Oekraïne leven veel mensen in armoede. Daarnaast zijn ruim 1.5 miljoen mensen gevlucht door de conflicten in het land.

Algemeen

Hoofdstad: Kiev
Oppervlakte: 603.550  km²
Aantal inwoners: 44 miljoen 
Taal: Oekraïens, Russisch 
Religie: Orthodox,
Rooms katholiek Protestant
Munteenheid: Oekraïense Hryvnia
Regeringsvorm: parlementaire republiek 

Ontwikkeling

Oekraïne heeft een score van 0.743 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Oekraïne staat wereldwijd op nummer 84 van de 186 landen. Een geschiedenis van politieke onrust en voortdurende conflicten hinderen duurzame verbeteringen met betrekking tot de ontwikkeling van het land. (bron: UNDP) 

Geschiedenis en Politiek

In de oudheid werd het Oekraïense grondgebied door verschillende volkeren bevolkt waaronder de Scythen, Goten en de Hunnen. Vanaf het jaar 882 ontstond het Kievse Rijk. Net als de Russische gebieden werd het Kievse Rijk in 1240 overgenomen door de Mongolen. Later werd het land onderdeel van Litouwen, daarna Polen en als laatst Rusland. De oorsprong van Rusland als natie hangt nauw samen met die van Oekraïne omdat deze twee landen samen zijn ontstaan. De nauwe band met Rusland had ook tot gevolg dat gebeurtenissen in Rusland zoals de Russische Revolutie in 1917 en de ineenstorting van Rusland als Duitse bondgenoot een sterke invloed uitoefenden op de situatie in de Oekraïense gebieden waardoor steeds meer Oekraïners naar onafhankelijkheid gingen streven. Tevergeefse pogingen om een onafhankelijkheidsbeweging op te zetten zorgen ervoor dat in 1917 toch de SSR (Socialistische Sovjet Republiek) uitgeroepen werd als onderdeel van de Russische staat. In 1954 werd de Krim bij de Oekraïense SSR gevoegd en ontwikkelde het land zich langzamerhand tot een van de meest welvarende deelrepublieken van de Sovjet-Unie. Eind jaren tachtig stortte de Sovjet-Unie ineen en in 1990 zorgden verkiezingen voor de Opperste Sovjet ervoor dat Leonid Kravtsjoek aan de macht kwam. Na de mislukte communistische staatsgreep in 1991 in Moskou, verklaarde Oekraïne zich later dat jaar onafhankelijk. Datzelfde jaar stemde een grote meerderheid van de bevolking voor afscheiding van de Sovjet-Unie.Sinds de jaren negentig zijn de partijen in de regering van Oekraïne altijd verdeeld tussen pro-Russisch en prowesters en tot 2014 wonnen de pro-Russische partijen de verkiezingen keer op keer. Tegenwoordig is de prowesterse Arseny Yatseniuk de premier van Oekraïne. Echter, duren in Oost-Oekraïne spanningen voort tussen pro-Russische rebellen en het regeringsleger. 

Economie

De industrie is de grootse bron van inkomsten in Oekraïne. Deze sector biedt aan 26% van de beroepsbevolking werk en voorziet voor 30% in het BNP. Veel werk ligt er vooral in de machinebouw, de ijzer- en staalindustrie, de zware machine-industrie en de productie van voedingsmiddelen.Ook op economisch niveau is de Oekraïense republiek nauw verwant met Rusland. Nog steeds is Rusland de belangrijkste handelspartner van Oekraïne. Gezien de huidige crisis tussen deze landen is de toekomst van de handel en de gevolgen daarvan zeer onvoorspelbaar.Door de sterk verouderde industrie is het energieverbruik in Oekraïne in verhouding tot sommige westerse landen meer dan tien keer zo hoog. De kerncentrales bij Kiev, Lvov en in Zuid-Oekraïne (de Krim) zorgen voor ongeveer de helft van de landelijke energieproductie. Het ongeluk met de kerncentrale bij Tsjernobyl in 1986 is een dieptepunt in de geschiedenis van het land. (bron: landenweb.nl) 

Cultuur

De Oekraïensecultuur is door zowel het westen als het oosten beïnvloed. Door de geschiedenis met Rusland heeft het communisme een sterke invloed gehad op zowel de letterkunde als de kunst. Christendom is de dominante religie in het land waardoor de meeste feestdagen een christelijke oorsprong hebben. Ook zijn er veel kerken met een architectuur die neigt naar een stijl die in Rusland veel gezien wordt.(bron: europ.nu)