Noodhulp

Het Leger des Heils werkt in 130 landen. Daardoor zijn we vaak al actief in het land voordat een ramp gebeurd, komen we snel in actie tijdens een ramp, en blijven we ook bij de wederopbouw betrokken.

Het Leger des Heils werkt in 130 landen. Daardoor zijn we vaak al actief in het land voordat een ramp gebeurd, komen we snel in actie tijdens een ramp, en blijven we ook bij de wederopbouw betrokken.
Werkzaamheden

  • Rampenrisicovermindering. Gemeenschappen trainen in het opzetten van vroegtijdige waarschuwingssystemen, bestaande beschermende structuren versterken en materialen en vaardigheden voor evacuatie en redding bieden.
  • Emotionele en spirituele zorg. Bidden met, en luisteren naar, de verhalen van mensen die direct door de ramp zijn getroffen, evenals de hulpverleners. Traumazorg verlenen aan getroffenen.
  • Distributie. Distributie van voedselpakketten, levensmiddelen, medische en eerste hulpgoederen, hygiënekits, schoenen, kleding en andere hulpgoederen die nodig zijn voor (geïsoleerde) gemeenschappen die getroffen zijn door een ramp.
  • Warehousing. Ter beschikking stellen van magazijnfaciliteiten voor projecten van Het Leger des Heils en van andere organisaties.
  • Wederopbouw. Het “build back better” principe gebruiken om huizen, scholen, watersystemen, en overige basisinfrastructuur weer op te bouwen.
  • Revalidatie. Ondersteuning van leden van de gemeenschap bij het vinden van alternatieve middelen van bestaan.

Klik op projecten aan de rechterkant voor voorbeelden van noodhulpprojecten.