Nepal

Het Leger des Heils begon in 2009 officïeel met werkzaamheden in Nepal. De laatste tijd zijn de meeste werkzaamheden in het land gericht op noodhulp na natuurrampen.

Algemeen

Hoofdstad: Kathmandu
Oppervlakte: 147.181 km²
Aantal inwoners: 28.980.000
Taal: Nepali Religie: Hindoeisme, Boedisme
Munteenheid:  Nepalese rupee
Regeringsvorm: federale republiek

Ontwikkeling

Nepal heeft een score van 0.558 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Nepal wordt volgens deze index gerangschikt op de 144ste plaats van de 186 landen. De levensverwachting is bij geboorte 70 jaar. De gemiddelde tijd die mensen naar school gaan en onderwijs krijgen is bijna 12 jaar. (bron: www.undp.org) 

Geschiedenis

De Gupta en de Ahir zijn de oudste dynastieën van Nepal en stonden bekend om hun welvaart en voorspoed. Rond 500 voor Christus werd prins Siddharta geboren, ook wel bekend als de Boeddha. Vanaf toen regeerden verschillende vorstenhuizen en ontstond er een harmonieuze beschaving. Tussen 1200 en eind 1700 heersten de Malladynastieën. In deze periode namen de handel en de welvaart toe en dit werd getoond door de bouw van vele tempels en paleizen. Tegen het eind van de regeerperiode van de Malla-vorsten nam de onrust toe en raaktte Nepal verdeeld in verschillende kleine staatjes.Tussen 1849 en 1951 was de Rana-familie aan de macht en werd het land verdeeld onder familieleden en vrienden. In 1951 kwam koning Tribhuvan aan de macht. Met hulp van India introduceerde hij een politiek partijenstelsel. (bron: www.landenweb.nl) 

Politiek en Economie

De laatste jaren zijn er in Nepal zes verschillende regeringen aan de macht geweest. Vanaf 1996 woede er een burgeroorlog tussen de maoïstische beweging en het regeringsleger van het Koninkrijk Nepal. Tijdens de burgeroorlog zijn er verschillende vorsten aan de macht geweest. Koning Birenda regeerde vanaf 1972 tot 2001, tot hij en zijn gezin werden vermoord. Daarna werd de broer van de koning, Gyanendra, de nieuwe vorst. Dit tot woede van het volk, dat hem als brein achter de moorden zag. In 2005 pleegde koning Gyanendra een paleis coup en zette de politieke partijen en de democratie buiten spel.Begin april 2007 werden vijf voormalige maoïstische opstandelingen officieel beëdigd als minister en ingezworen in het Nepalese parlement. Hun toetreding betekende een definitief einde aan de jarenlange burgeroorlog dieongeveer 13.000 mensen het leven heeft gekost.In 2008 kreeg Nepal een nieuwe president. Ram Baran Yadav van de Congrespartij versloeg de door de maoïsten gesteunde kandidaat Ramraja Prasad Singh. 

Cultuur

De Nepalezen groeten met namasté, waarbij de handen gestrekt met de palmen tegen elkaar worden gebracht voor het voorhoofd, onder het uitspreken van het woord 'namasté'. Aanrakingen, zoals omarmen en kussen, tussen mannen en vrouwen zijn nog erg ongebruikelijk. Wanneer iemand een heiligdom of een Nepalees huis binnengaat moeten in principe de schoenen uit. Godsdienst is vast onderdeel van het dagelijkse leven en dat is op straat duidelijk te zien. Overal zijn kleine heiligdommen, tempels en godenbeelden en door de vele etnische groepen zijn er meer dan 400 religieuze feesten. De Nepalese godsdiensten hebben veel invloed op de kunst. In de architectuur ontstond onder invloed van de godsdienst de bekende pagodebouwstijl.