Moldavië

Het Leger des Heils begon in 1994 met de eerste werkzaamheden in Moldavië.

Algemeen

Hoofdstad: Chisinau
Oppervlakte: 33.851 km²
Aantal inwoners: 3 miljoen 
Taal: Roemeens
Religie: Orthodox, Joods
Munteenheid: euro
Regeringsvorm: parlementaire republiek 

Ontwikkeling

Moldaviëheeft een score van 0.699 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Moldaviëstaat wereldwijd op nummer 107 van de 186 landen. (bron: UNDP

Geschiedenis en Politiek

Het hedendaagse Moldavië maakte lang deel uit van de historische regio Bessarabië. Deze regio werd in de oudheid voornamelijk bewoond door twee stammen, de Skythen en de Thraciërs. In het jaar 106 werd Bessarabië door de Romeinse keizer Trajanus ingelijfd bij de Romeinse provincie Davië. Gedurende de tweede helft van de 15e eeuw werd Zuidoost-Europa bedreigd door het Ottomaanse Rijk (het hedendaagse Turkije) en was het land 300 jaar schatplichtig aan de Ottomanen.In 1792 werden de Ottomanen gedwongen om Bessarabië af te staan aan de Sovjet-Unie. Na de overheersing van de Sovjet-Unie smolten Bessarabië en Roemenië in 1918 samen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lukte het Bessarabië om onafhankelijk te worden van het Russische Rijk, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog wist Rusland de regio opnieuw te veroveren. De periode van 1945 tot 1947 werd gekenmerkt door hongersnood als gevolg van langdurige droogte. In 1989 werd het Moldavisch Volksfront opgericht, een vereniging van culturele en politieke groeperingen. Grote demonstraties door etnische Roemenen leidden tot het erkennen van het Roemeens als officiële taal en de vervanging van het hoofd van de Communistische Partij. De toenemende invloed van de etnische Roemenen werd niet door iedereen gewaardeerd. Met name niet door de Slavische minderheden. De eerste democratische verkiezingen werden gehouden op 25 februari 1990. Het Volksfront won de verkiezingen met een ruime meerderheid. De communist Mircea Snegur werd gekozen tot voorzitter van de Opperste Sovjet (de hoogste wetgevende macht van de Sovjet-Unievan 1936 tot 1993)en in september werd hij president van de republiek Moldavië. Het land werd echter in 1992 pas erkend al zelfstandige republiek toen het zich aansloot bij de Verenigde Naties na de val van de Sovjet-Unie. Rond 2000 kwam een Moldavische Communistische Partij aan het bewind. Toen Roemenië in 2007 lid werd van de EU, vroegen 800.000 Roemenen uit de republiek Moldavië de Roemeense nationaliteit aan. Op 13 november 2014 sloten Moldavië en de EU een associatieverdrag af. Sinds 2016 is Pavel Filip regeringsleider van Moldavië en is Igor Dodon president. De pro-Europese regeringsleider en het pro-Russische staatshoofd komen echter niet altijd overeen. In oktober 2017 stelde Filip voor om pro-Europese Eugen Sturza minister van Defensie te maken. Zoals te verwachten sprak Dodon zich hier tegen uit en hield vast aan zijn pro-Russisch beleid.  

Economie

Moldavië is een van de armste landen in Europa. Het land heeft een aangenaam klimaat en goede grond voor landbouw waardoor de economie grotendeels afhankelijk is van verbouwing van druiven en tabak. Daarentegen zijn er in het land weinig natuurlijke bronnen. Olie, steenkool en aardgas moeten allemaal worden geïmporteerd, voornamelijk uit Rusland. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, zorgden energietekorten voor een scherpe daling van de agrarische productie waardoor de economie een grote klap te verduren kreeg. (bron: landenweb.nl

Cultuur

Het overgrote deel van de bevolking van Moldavië bestaat uit Roemenen. Een kleiner deel bestaat uit Oekraïense en Russische minderheden.Literatuur en poëzie zijn belangrijk in de Moldavische cultuur. Mihai Eminescu is de belangrijkste Moldavische poëet in de Roemeense taal. Op sportgebied zijn vooral worstelen, voetbal en rugby populair. (bron: parlement.com)