Missie IOS

Geinspireerd door het Evangelie ondersteunen we onze partners over de hele wereld in ontwikkelings- en noodhulpprogramma's, opdat mensen de kans krijgen een waardig leven te leven

Geïnspireerd door het Evangelie
De Bijbel is de basis van waaruit we werken. Het Evangelie bepaald onze identiteit als een organisatie.

We versterken onze partners
Onze partners zijn lokale Leger des Heils organisaties die werken met lokale gemeenschappen. Wij versterken hen zodat ze op de meest effectieve en efficiënte manier dienstbaar zijn aan de lokale gemeenschappen. 

Ontwikkelings- en noodhulpprogramma's
Via onze partners ondersteunen we ontwikkelingsprogramma's door middel van financiering en technische ondersteuning. We bieden ook basisvoorzieningen in geval van rampen, zoals een natuurramp, de uitbraak van een ziekte of een gewapend conflict. We zetten ons in om ontwikkeling- en noodhulpprogramma's zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Gezamenlijke bijdrage
Onze partnerschappen zijn gebaseeerd op gelijkwaardigheid en wederkerigeid. Samen veranderen we de levens van mensen in de gemeenschappen waar we werken. 

Menswaardig bestaan
Een menswaardig bestaan betekent voor ons een bestaan waarin in basisbehoeften als eten, kleding, onderwijs, gezondheid en werk & inkomen voorzien wordt en mensen zelfvoorzienend zijn.

Mensen in nood
Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen, zoals vrouwen, kinderen, slachtoffers van rampen en mensen die in armoede leven. Wat ze gezamenlijk hebben is dat ze geen menswaardig bestaan kunnen leiden zonder steun van buiten.