Medische hulp voor slachtoffers van aardbevingen en tsunami in Sulawesi

Op 28 september 2018 troffen een aardbeving en tsunami het eiland Sulawesi. Om de slachtoffers te helpen startte het Leger des Heils een project waardoor onder andere medische ondersteuning verleend wordt.

Aardbeving en tsunami
Op 28 september 2018 troffen een aardbeving en tsunami het eiland Sulawesi, waardoor de kustgebieden zwaar werden beschadigd. Tot op heden zijn er meer dan 1900 mensen omgekomen. Ook zijn er rond de 2.500 mensen gewond geraakt en zijn er duizenden ontheemden. Water- en elektriciteitsvoorziening zijn ernstig verstoord, medische diensten zijn gehinderd door schade aan gebouwen en normale processen zijn aangetast, aangezien een aantal personeelsleden van de medische instellingen ook getroffen zijn.

Medische diensten
Om slachtoffers van de aardbeving en het tsunami te helpen, startte het Leger des Heils een project om medische ondersteuning te bieden. Het Leger des Heils runt een groot ziekenhuis in het gebied dat juist nu een volle capaciteit nodig heeft. Het ziekenhuis heeft echter behoefte aan medische benodigdheden. Daarnaast zullen er outreaches door medische teams worden georganiseerd waar ook spullen voor nodig zijn. Als laatste organiseert het Leger des Heils bewustmakingscampagnes waardoor slachtoffers informatie krijgen over door water overgedragen ziekten en luchtweginfecties.

Uitvoering: Het Leger des Heils Indonesië
Locatie: Kulawi, Manggala, Palu Barat en Palu Timur
Thema: noodhulp
Doelgroep: 14.000 mensen
Totale projectkosten: US$ 230.806
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije
Duur: 1 maand
Status: actief

Landinformatie: Indonesië Thema: Noodhulp