Medewerkers

Bij het Leger des Heils werken zo’n 7.000 betaalde krachten en 10.000 vrijwilligers. Zij werken op het hoofdkwartier in Almere, op een van de ruim 250 vestigingen van de Stichting Welzijn- en Gezondheidszorg, bij ReShare, een 50 I 50 bedrijf of binnen het kerkgenootschap.

Intercom
Intercom is het maandblad voor en door medewerkers van het Leger des Heils in Nederland. Er verschijnen regelmatig artikelen over de betrokkenheid van medewerkers bij het internationale werk van het Leger, zoals noodhulp, bouwvakanties en trainingen. 

Werken in het buitenland
Voor betaalde medewerkers van het Leger des Heils is het niet mogelijk om via IOS in aanmerking te komen voor een betaalde functie in het buitenland. In principe worden alleen officieren uitgezonden om voor langere tijd in het buitenland te werken. Hierover beslist de legerleiding. Bij noodhulpprojecten faciliteert IOS wel korte-termijn uitzending van experts, met name op het gebied van logistiek.