Malawi

Het Leger des Heils begon op 13 november 1967 met de eerste werkzaamheden in Malawi waarna het op 2 oktober 1973 officieel werd erkend. Malawi maakte tot 1988 deel uit van het Zimbabwaanse gebied. Daarna werd het geïntegreerd in het Zambia-grondgebied wat werd omgedoopt tot het Zambia en Malawi territorium. Op 1 oktober 2002 werd Malawi een aparte regio. In 2014 werd de regio weer uitgebreid waarna het de status commando kreeg. Het commando Malawi werd op 1 maart 2011 verheven naar de territoriale status.

Algemeen

Hoofdstad: Lilongwe
Oppervlakte: 118.480 km²
Aantal inwoners: 18.570.321
Taal: Engels, Chichewa
Religie: christendom en islam
Munteenheid: Malawische kwacha
Regeringsvorm: presidentiële republiek

Ontwikkeling

Malawi staat wereldwijd in de top 30 van armste landen. Als derde wereldland ligt de levensverwachting bij de geboorte in Malawi nog vrij hoog, op 64 jaar. De gemiddelde tijd die mensen naar school gaan en onderwijs krijgen is bijna 11 jaar. Malawi heeft een score van 0.476 op de Human Development Index. Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit nummer wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. 

Geschiedenis

De naam Malawis tamt af van het prekoloniale rijk Maravi, wat een stuk groter was dan het huidige land.In koloniale tijden werd Malawi geregeerd door de Britten en tot Brits Centraal Afrika omgedoopt. Daarna werd de naam veranderd naar Nyasaland. Het werd deel van de Vederatie van Rhodesië en Nyasaland. In 1964 werd Malawi onafhankelijk.

Politiek en economie

In 1964 werd in Malawi de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend en werd het land een republiek. Aan het hoofd stond Hastings Kamuzu Banda Brits, voormalig protectoraat van Nyasaland. In de jaren die volgden nam Banda steeds meer een dictoriale rol aan en ontwikkelde het regime zich steeds meer en meer tot een autoritair bewind. Er was veel onrust in het land, economische ongelijkheid en een veel armoede. Ook kreeg Malawi te kampen met grote stromen vluchtelingen door de burgeroorlog in Mozambique en de verkiezingswinst van de oppositiepartij in Zambia. Na groeiende opposite tegen werden er in 1994 voor het eerst waardige verkiezingen gehouden en werd Banda tot aftreden gedwongen. Zowel in 1994 als in 1999 won het United Democratic Front (UDF) de nationale verkiezingen onder aanvoering van Bakili Muluzi. Daarna, in mei 2004 werd Mutharika tot president verkozen en in juli 2006 werd hij gearresteerd op verdenking van corruptie. Desondanks won Mutharika in mei 2009 wederom de presidentsverkiezingen. In april 2012 werd Joyce Banda de vierde president van Malawi. In oktober 2013 ontsloeg president Banda haar regering vanwege corruptie. Sinds mei 2014 is Peter Mutharika president. 

Cultuur

De bevolking van Malawi stamt grotendeels af van de Bantoe volken, een groep volken in Centraal en Zuidelijk Afrika. In dorpjes op het platteland wonen families veelal nog in een ingewortelde hiërarchie. De dorpsoudste heeft het meeste invloed binnen de gemeenschap. Daaropvolgend hebben mannen duidelijk een meer gerespecteerde rol dan vrouwen. Naast het christendom en de islam zijn inheemse religies veelvoorkomend waarbij men gebruik maakt van traditionele dans en maskers.