Maatschappelijke organisaties

Het Leger des Heils werkt graag samen met maatschappelijke organisaties die ons werk versterken. Ook IOS is voortdurend op zoek naar ontwikkelingsorganisaties, scholen of universiteiten om mee samen te werken, om zo ons werk effectiever te maken en ook in Nederland bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen.

Ontwikkelingsorganisaties
In samenwerking met World Servants organiseert het Leger des Heils werkvakanties, waarin jongeren en volwassenen uit Nederland assisteren bij een bouwproject van het Leger des Heils in een ontwikkelingsland. World Servants zorgt voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het project. Het Leger kent de behoefte daar en blijft na afloop van de bouw betrokken bij het project. Zo wordt niet alleen een duurzaam project gerealiseerd, maar worden ook mensen uit Nederland enthousiast om te dienen.

Scholen
Voor een project in Rwanda werkt het Leger des Heils samen met ROC Landstede. Gedurende het project gaan er elk jaar twee docenten van Landstede naar Rwanda, om lokale leraren te helpen bij de samenstelling van het lesprogramma en het ontwikkelen van hun didactische vaardigheden.

Universiteiten
In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) doet IOS onderzoek naar het verbinden van noodhulp met lange-termijn ontwikkelingswerk. Met Wageningen Universiteit en Research Centre onderzoekt IOS mogelijkheden om, juist andersom, maatregelen voor het verminderen van risco's op rampen in lange-termijn ontwikkelingswerk op te nemen.  

Meer weten over samenwerken met het Leger des Heils? Neem contact op met ons secretariaat via 036 539 81 07 of mail naar ios@legerdesheils.nl.