Landbouw in Centraal-Sulawesi

Boeren in Indonesië worden het slachtoffer van de uitbuitende praktijken van tussenpersonen. Met dit project wil het Leger des Heils een coöperatie opzetten om boeren te helpen betere prijzen te krijgen voor hun gewassen.

Uitbuiting
Tussen 1999 en 2002 voerde het Leger des Heils in centraal Sulawesi een landbouwproject uit. Tijdens de evaluatie van dit project werd geconcludeerd dat het project er in geslaagd was om boeren te helpen met het verhogen van hun productie, maar dat de gemeenschappen Maranatha, Palolo, Kulawi, Gimpu en West Palu nog steeds in armoede leefden. Deze armoede was vooral te wijten aan uitbuitende praktijken van tussenpersonen; boeren kregen geen eerlijke prijzen voor hun gewassen.

Coöperatie
Met dit project wil het Leger des Heils een coöperatie opzetten om boeren te helpen betere prijzen te krijgen voor hun gewassen: de Landbouw Coöperatie van centraal Sulawesi (ACCS in het Engels). Voor het uitvoeren van dit project stelde het Leger de Heils kantoorfaciliteiten beschikbaar in Palu. Daar kan ACCS het beheer, de administratie, de marketing en de communicatie van  de coöperatie onderhouden. Ook worden magazijn en verwerkingsfaciliteiten in Palu en in Kalawara opgezet.

In zes minder ontwikkelde gebieden worden transfer-centra opgezet waar het Leger des Heils trainingen organiseert voor landbouwers. Op de trainingen worden de belangrijkste gewassen van de locatie per gebied besproken en er zullen demonstratiesessies in tuinen worden gehouden. De trainingen zullen worden uitgebreid met bezoeken en steun aan alle verenigingen. Ook zullen de boeren zaden, kunstmest en gereedschappen ontvangen.

Om dit project uit te voeren zal het Leger des Heils voertuigen voor reizend personeel aankopen en schuren opzetten voor het opslaan, verwerken en verkopen van de gewassen. Het Leger des Heils zal opgeleid personeel, inclusief een programmamanager, drie gebiedsmanagers en een logistiek medewerker, aannemen om te helpen met de uitvoering van het project.

Uitvoering: Leger des Heils Indonesië
Locatie: Centraal-Sulawesi
Thema: werk & inkomen
Doelgroep: 2.000 boeren gezinnen
Totale projectkosten: US$ 1.027.967
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland
Duur: 6 jaar
Status: voltooid

Andere projecten

Schoon water in Long Merah
Landinformatie Thema: Capaciteitsopbouw