Korpsen

Korpsen. Zo noemen wij onze kerkelijke gemeenten. Ze zijn te vinden op plaatsen in ons land. Van Den Haag tot Enschede en van Delfzijl tot Vlissingen. Daar worden elke zondagmorgen samenkomsten gehouden, maar geloven doe je niet alleen voor jezelf. Daarom zijn veel korpsen betrokken bij het werk van IOS.

Geef aan de Hart & Hand actie
Hart & Hand is de jaarlijkse actie binnen de korpsen voor het werk van IOS. Het project voor komend jaar betreft Bangladesh.
In Bangladesh neemt seksuele uitbuiting van kinderen in een alarmerend hoog tempo toe. De snelle groei van de informatietechnologie is een van de oorzaken daarvan. Naar schatting worden 10.000 tot 29.000 meisjes seksueel uitgebuit.De meisjes worden door familieleden verkocht of door mensenhandelaren gekidnapt. De meesten van hen worden gedwongen te werken in bordelen, een kleiner aantal in hotelkamers, parken, trein- en busstations. Meer dan 20.000 kinderen onder de 10 jaar groeien op in de 18 officiële rosse buurten van Bangladesh. De kinderen wonen in bordelen of brengen daar tijd door met hun moeders. Jongens worden vaak pooier en meisjes volgen hun moeders in de prostitutie. De meeste van deze meisjes gaan voor hun twaalfde het vak in. Zij doen dit om hun familie of eigen kinderen te onderhouden. Zij verdienen per dag soms minder dan drie euro per dag met vijftien tot twintig klanten.

Wilt u dit mooie project steunen dat kan door Door uw gift over te maken op
NL 27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS

Onderneem actie
Op deze website kun je flyers voor de IOS acties downloaden. Wil je zelf graag een actie doen voor een project in het buitenland? Neem dan contact op met www.legerdesheils.nl/ios om te overleggen over het doel en de mogelijkheden. Op de donateursportal van het Leger des Heils kun je ook een eigen actiepagina aanmaken. 

Wordt partnerkorps
Als je als korps een relatie zou willen opbouwen met een korps in het buitenland, dan is het mogelijk om een partnerschap aan te gaan. Het doel daarvan is het bevorderen en versterken van internationale (onderlinge) contacten en betrokkenheid, kennis nemen van elkaars cultuur en wederzijdse uitwisseling en ondersteuning. Daarbij zou je kunnen denken aan het organiseren van activiteiten in het Nederlandse partnerkorps, om zo het partnerkorps in het buitenland financieel te ondersteunen.

Wordt IOS ambassadeur
De IOS ambassadeur promoot het werk van de afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) in zijn of haar korps. De IOS ambassadeur doet dit o.a. door het verspreiden van informatiemateriaal over acties vanuit IOS, zoals de Zendingszondag, Hart & Hand actie, en Kerstcollecte.