Indonesië

Het Leger des Heils begon in 1984 met de eerste werkzaamheden in Indonesië. Momenteel zijn er 278 korpsen verspreid odoor het land waar 1.979 werknemers en 604 heilsofficieren werkzaam zijn.

Algemeen

Hoofdstad: Jakarta
Oppervlakte: 1.904.569 km²
Aantal inwoners: 256 miljoen
Taal: Indonesisch, Engels, Nederlands
Religie: Islam, Christendom, Hindoeïsme
Munteenheid: Indonesische Rupiah (IDR)
Regeringsvorm: constitutionele republiek

Ontwikkeling

Indonesiëheeft een score van 0.689 op de Human Development Index (HDI). De score is samengesteld uit percentages met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze niveaus, hoe hoger het indexnummer. Indonesiëwordt volgens deze index gerangschikt op de 113de plaats van de 186 landen. De crisis van 1997 heeft een grote invloed gehad op de levensstandaard en onderwijs in het land. Er zijn naar schatting 17 miljoen Indonesiërs onder de armoedegrens geraakt. 

Geschiedenis en Politiek

Rond de tweede eeuw kwamen kooplieden vanuit India naar Java. Indonesië nam een aantal Indiase invloeden over, waaronder het hindoeïsme. Lang was dit de meest voorkomende religie op de eilanden tot islamitische handelaren in de 15deeeuw op Sumatra en Java arriveerden waarbij de Islam zijn intrede deed. Vanaf 1511 waren de Portugezen voor korte tijd aan de macht. Dit had invloed op de taal, de muziek en de handel. Zoals de invoer van tabak en de bouw van schepen.Vanaf eind 16e eeuw kreeg de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) veel macht in Indonesië. Deze hield in 1799 op met bestaan waarna het land een kolonie van Nederland werd onder de naam Nederlands Indië. In januari 1942 trokken Japanse troepen Borneo en Sulawesi binnen. Indonesiërs en Nederlanders werden geïnterneerd in kampen en velen kwamen om het leven. In 1945 verklaarden Sukarno en Hatta de onafhankelijk waarna de onafhankelijksstrijd begon. Deze staat ook wel bekend als de tijd van de politionele acties. In 1949 werd Indonesie onafhankelijk waarna het land te maken kreeg met een aantal binnenlandse conflicten. In 1967 werd Soeharto president. Nadat Soeharto in 1998 voor de zevende keer tot president was herkozen, riep de voorzitter van het Volkscongres hem toe om af te treden. Sinds 2014 is Joko Widodo de president van Indonesië. 

Economie

Indonesiëis een van de snelst groeiende economieën van de wereld. Door de geografisch ongelijke verdeling van de bevolking (Java is overbevolkt en heeft een hoog consumptiepatroon in tegenstelling tot de dunbevolkte buitengewesten) is de economie van Indonesië ook onregelmatig verdeeld. Vanaf midden jaren zeventig van de vorige eeuw wordt de Indonesische export gedomineerd door de uitvoer van olie en aardgas. Tegenwoordig zijn de belangrijkste exportproducten naast olie en gas, rubber, steenkool, tin, tabak, koffie, thee, palmolie en hout. Het toerisme is ook een bron van inkomsten. 

Cultuur

Indonesiërs staan bekend om hun vriendelijkheid, gastvrijheid en nieuwsgierigheid. Indonesiëis het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Door het land vind je veel religieuze symbolen en gebouwen. Overal in Indonesië kom je in aanraking met dans, theater en dichters. Er wordt gedanst om ziekte uit te bannen, boze geesten af te weren, overwinningen te vieren en bij jaarlijkse evenementen zoals zaaien en oogsten.Onderhandelen is een algemeen verschijnselin Indonesië. Je wordt verwacht te onderhandelen op de markt en in toeristenwinkels, in taxi's en becak (fietstaxi's). Vooral in de grote steden zijn veel bedelaars. Indonesië staat verder bekend om zijn grootste verscheidenheid aan traditionele textielvormen, batik genoemd. Elk van de etnische groepen in het land heeft een eigen traditie en een eigen soort patroon.