India

Het Leger des Heils begon in 1913 met de eerste werkzaamheden in India. Ondertussen zijn er 231 korpsen door het hele land waar 245 heilsofficieren en 169 werknemers werkzaam zijn.

Algemeen

Hoofdstad: New Delhi
Oppervlakte: 3.287.263 km²
Aantal inwoners: 1.2 miljard
Taal: Hindi, Engels
Religie: Hindu, Moslim, Christen
Munteenheid: Indiase roepie (INR)
Regeringsvorm: federale republiek 

Ontwikkeling

India heeft een score van 0.624op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. India is een land vol contrasten. Het land is weliswaar goed ontwikkeld op het gebied van technologie en infrastructuur, maar nog steeds leeft 25% van de bevolking onder de armoedegrens. Daarnaast is 12% van de kinderen werkzaam in de kinderarbeid en mensen met een beperking, ouderen of zieken hebben zeer weinig kansen op onderwijs, een baan en financiëlesteun. Ook hebben 2.4 miljoen mensen in India Aids. Doordat gezondheidszorg in India een privilegedienst is, overlijden er jaarlijks 62.000 mensen aan de gevolgen van Aids (bron: www.avert.org).De energievoorziening vormt nog altijd een van de grootste problemen voor India, met name op het platteland -waar ongeveer 75% van de bevolking woont- hebben veel mensen geen elektriciteit. 

Geschiedenis

Van de Dravidische beschaving, daterend van 4000 jaar voor Christus, zijn resten teruggevonden in de Indus-vallei, een gebied in het huidige Pakistan. Rond 1500 voor Christus vielen Arische nomadenstammen vanuit Perzië de Indus-vallei binnen. Door de eeuwen heen vermengden de donkergekleurde Draviden zich met de lichtgekleurde Ariërs. Deze Ariërs voerden het kastenstelsel in, waarin zijzelf de hoogste rang waren. Vanaf 800 na Christus werd India regelmatig binnengevallen door de Turkse moslims en tussen de 16een 18e eeuw beheersten de Mongolen het land.Portugal was het eerste Europese land dat om Kaap de Goede Hoop zeilde en India bereikte. Zij vestigden daar de kolonie Goa. Vanaf de 17e eeuw begon Engeland de situatie in India te beïnvloeden. In 1676 vestigden ook de Fransen zich aan de oostkust van India. Van 1858 tot 1947 werd India geregeerd als een onderdeel van het Britse Rijk. Na een opstand onder Mohandas Kawamchand Gandhi en Jawaharlal Nehru en de Indiase helden Uddam Singh, Chandu SkeQar Azad en Bhagat Singh werd Brits India in 1947 onafhankelijk. Het land werd door de Britten verdeeld in India en Pakistan (bron: Indiaweb).

Politiek en Economie 

Na de verdeling van India en Pakistan bleven beide staten in eerste instantie deel van het Gemenebest, een verbintenis van soevereine staten met de Britse koningin Elizabeth II als symbolisch hoofd. Na de onafhankelijkheid werd congresleider Nehru minister-president van India. Begin jaren zestig raakte India gebrouilleerd met China omdat beiden aanspraken deden op delen van de staat Ladakh. Uiteindelijk volgde er in 1962 een Chinese invasie. Nehru moest daarnaast kampen met de slechte binnenlandse economische situatie. Hij overleed in 1964 en werd opgevolgd door Lal Bahadur Shastri, die meteen in een oorlog verzeild raakte met Pakistan over de staat Kasjmir. Na een korte tijd van vrede brak in 1965 een tweede Pakistaans-Indiase oorlog uit. De bemiddeling door de Sovjet-Unie leidde in januari 1966 tot een wapenstilstand. Shastri overleed datzelfde jaar en de nieuwe premier werd Indira Gandhi, de dochter van Nehru. In 1971 brak er voor de derde keer een oorlog uit tussen India en Pakistan, wederom over Kasjmir. De verkiezingen van 1971 werden door de Congrespartij van Gandhi gewonnen dankzij haar belofte om een einde te maken aan de armoede. Na steun van China en de Verenigde Staten aan Pakistan sloot India in 1971 een vriendschapsverdrag met de Sovjet-Unie. Indira Gandhi werd opgevolgd door haar zoon Rajiv Gandhi. In 1998 voerde India in de woestijn in Rajasthan vijf ondergrondse kernproeven uit als gevolg van frictie met China en Pakistan. Het jaar daarop werden nieuwe verkiezingen gehouden en gewonnen door de een nieuwe coalitie maar deze regering werd in 2001 achtervolgd door financiële en corruptieschandalen. In juli 2007 werd Pratibha Patil de eerste vrouwelijke president van India en na haar kwam alleen nog Pranab Mukherdee. De huidige president van India is Ram Nath Kovind. Hij won in 2017 de verkiezingen. 

Cultuur

India is de geboorteplaats van een aantal grote religies waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en het sikhisme. Dit is te zien op straat en door de grote indrukwekkende tempels. De Indiërs hebben onder andere invloed gehad in het begin van het Khmer-rijk, Java en ook in Funan en Champa. Ook in hedendaags Thailand zijn er verscheidene koninkrijken zoals Haripunchai, Dvaravati en Lopburi die door de Indiërs beïnvloed zijn. Belangrijk is ook de filmindustrie. India is een van de grootste filmproducenten ter wereld en beroemd om zijn Bollywood films, welke veelal in Mumbai worden opgenomen.