Ik wil helpen

Geweldig als je ons wilt helpen. Dat kan op allerlei manieren. Met geld, tijd en goederen.

Geld geven
Wilt je geld geven voor het internationale werk van het Leger des Heils? Dan kan je online doneren, een machtiging afgeven of een schenkingsovereenkomst opstellen. Je kunt ook geld nalaten aan het internationale werk van het Leger des Heils.

Tijd geven
Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor de internationale projecten van het Leger des Heils? Dat kan. Ben je betrokken bij een korps? Dan kun je IOS ambassadeur worden in je korps. Ook kun je elk jaar in de maand november als collectant meedoen aan de landelijke collecte. Tien procent van de opbrengst komt ten goede aan het internationale Legerwerk. Wil je graag je tijd geven in het buitenland? Ga dan naar de pagina stage of werken in het buitenland? of ga mee met een bouwreis.

Goederen geven 
Bij rampen wordt ons regelmatig gevraagd of je ook hulpgoederen kunt geven. Wil je kleding inleveren, dan kan dat via één van onze containers. Waar nodig wordt deze kleding ook uitgedeeld bij rampen. Maar ook met het inleveren van ander textiel (lakens, kapotte kleding) steun je het internationale werk van het Leger des Heils. Wil je voedsel, meubels of andere tweedehands goederen van goede kwaliteit inleveren? Dan kun je contact opnemen met een depot van Dorcas bij u in de buurt.