Haiti

Het Leger des Heils begon in 1950 met de eerste werkzaamheden op Haïti.

Algemeen

Hoofdstad: Port-au-Prince
Oppervlakte: 27.750 km²
Aantal inwoners: 10 miljoen 
Taal: Frans, Creool
Religie: Rooms-katholiek, Protestant, Voodoo
Munteenheid: Gourde
Regeringsvorm: semi-presidientiële republiek 

Ontwikkeling

Haïti heeft een score van 0.493 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Haïti staat wereldwijd op nummer 163 van de 186 landen. De gemiddelde tijd dat mensen op Haïti onderwijs krijgen is 9 jaar. Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren runt het Leger des Heils 48 scholen door het land. Haïti is rijk aan landbouw en industriële hulpbronnen. Communicatie en mobiliteit zijn echter nog niet efficiënt ontwikkeld. Iets meer dan 10% van de bevolking heeft dagelijks toegang tot internet. (bron: UNDP

Geschiedenis en Politiek

In 1492 ontdekte Christoffel Columbus Hispaniola, het eiland waar Haïti op ligt. Op dat moment werd het eiland bewoond door de Taíno-indianen die in daaropvolgende decennia uitstierven als gevolg van dwangarbeid en ziekten die door de Spaanse kolonisten waren overgebracht. Vanaf 1600 werden honderdduizenden slaven uit Afrika naar Haïti  verscheept om daar te werken op de suiker- en koffieplantages.In 1697 ging het eiland van Spanje naar Frankrijk die het omdoopte in Saint-Domingue. Het eiland werd een van de welvarendste koloniale bezittingen van Europa waardoor het de Parel van de Antillen werd genoemd.In 1791 brak de Haïtiaanse Revolutie uit. De bevolking, onder leiding van Toussaint Louverture, kwam in opstand tegen het Franse bewind. Op 1 januari 1804 werd het eiland onafhankelijk van Frankrijk en werd Saint-Domingue omgedoopt tot Haïti. Jean-Jacques Dessalines, die Louverture na 1802 had vervangen als leider van de rebellen, werd keizer Jacob I van Haïti. Uit haat tegen de Fransen liet hij alle nog op Haïti aanwezige blanken vermoorden en wettelijk vastleggen dat buitenlanders geen grond mochten bezitten. Ook werd het witte deel uit de vlag gehaald waardoor de huidige vlag van Haïti ontstond. De tijd tussen 1843 en 1915 stond in het teken van couppogingen, politieke onrust en economische instabiliteit. Het land verarmde, de export daalde en de plantages verdwenen.In 1915 werd Haiti bezet door de Verenigde Staten ter bescherming van hun economische belangen in het land. De Amerikanen vertrokken in 1934. Tussen 1957 en 1986 werd het land geregeerd door François Duvalier en door zijn zoon. Beide regimes brachten bloedvergieten met zich mee. Rond de 50.000 Haitianen werden vermoord in de 28 jaar dat de Duvaliers aan de macht waren. In 1986 kwam er een einde aan de dictatuur en volgden militaire staatsgrepen elkaar op.Na een democratische stemming werd werd Jean-Bertrand Aristide in 1991 tot president gekozen. Nadat hij door een militaire coup was afgezet hielpen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties hem weer aan de macht. Echter duurde het niet lang tot Aristides’ bewind ook gekarakteriseerd werd door corruptie. De president werd door de Verenigde Staten het land uitgevlogen. In 2006 werd René Préval gekozen tot president en brak er een iets rustigere periode aan.De huidige president van Haïti is Jocelerme Privert. Hij houdt de functie vast tot de opnieuw beloofde verkiezingen. 

Economie

Vanaf de tijd dat René Préval gekozen werd tot president was er sprake van economische groei.In januari 2010 werd Haïti getroffen door een aardbeving waarbij 300.000 mensen om het leven kwamen. Ook kreeg de economie een grote terugslag. Er heerst grote ongelijkheid op Haïti. De rijkste 10% van de bevolking de beschikking over de helft van het bni. De handel en het toerisme zijn de grootste bronnen van inkomsten.

Cultuur

Haïti heeft twee nationale talen. Het Frans en het Haïtiaanse Creool. De moedertaal van de Haïtianen is het Creool. Alleen degenen die voldoende onderwijs hebben gehad beheersen het Frans. Wat betreft de kunsten is vooral de schilderkunst in opkomst. De door de voodoo geinspireerde schilderijen van de Sen Soley zijn wereldwijd bekend. Schilderkunst is echter vooral zichbaar op straat door de beschilderde taptaps, vrachtwagens en muren. Voodoo is de belangrijkste religie op Haïti. Muziek speelt een belangrijke rol, ook tijdens religieuze ceremonies. Kompa is het bekendste muziekgenre op Haïti en is een variant op de Meringue.