Griekenland

De burgeroorlogen in Syrië, Irak en Afghanistan leiden tot miljoenen vluchtelingen. Duizenden mensen die naar Europa willen vluchten komen aan op de Griekse eilanden. IOS ondersteunt het werk van het Leger des Heils in Athene. Het Leger des Heils begon in 2007 met de eerste werkzaamheden in Griekenland. Griekenland heeft twee korpsen.

Algemeen

Hoofdstad: Athene
Oppervlakte: 131.957 km²
Aantal inwoners: 11 miljoen
Taal: Grieks
Religie: Grieks orthodox, Moslim
Munteenheid: euro
Regeringsvorm: parlementaire republiek

Ontwikkeling

Griekenland heeft een score van 0.866 op de Human Development Index (HDI). Dit is een samengesteld nummer dat getallen omvat met betrekking tot levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van de bevolking. Dit getal wordt gebruikt om landen in vier niveaus van menselijke ontwikkeling te rangschikken. Hoe hoger deze factoren, hoe hoger het indexnummer. Griekenland staat wereldwijd op nummer 29 van de 186 landen. 

Geschiedenis

Griekenland staat bekend om het feit dat er in een vroeg stadium een hoogwaardige beschaving aanwezig was. Archeologische opgravingen tonen aan dat er al vanaf 3500 jaar voor Christus een Minoïsche beschaving aanwezig was. Vooral Kreta was een belangrijk knooppunt in de zeehandel. De Minoïsche beschaving heeft zo'n tweeduizend jaar stand kunnen houden tot een vulkaanuitbarsting op het eiland Santorini hier een einde aan maakte. Na de Trojaanse oorlog in de 12e en 13e eeuw voor Christus werd Griekenland het doelwit van de Doriërs waarna het gebied steeds meer in verval kwam en onrust tussen de stadsstaatjes toenam. Pas in de vijfde en zesde eeuw voor Christus werd dit rustiger en groeide Athene onder Perikles uit tot de rijkste en machtigste stadsstaat van Griekenland. In de eeuwen die daarna volgden werd Griekenland het doelwit geweest van de Macedoniërs, Romeinen, Turken, Noormannen en Bulgaren. Het Griekenland zoals we dat nu kennen is pas sinds 1830 een zelfstandig land, de eerste vier jaar met Nafplio als hoofdstad. In de eerste 150 jaar onafhankelijkheid heeft Griekenland nog veel roerige tijden meegemaakt, zoals de wisselingen in het staatsvorm en leiders, twee wereldoorlogen, een burgeroorlog die direct volgde op de Tweede Wereldoorlog en staatsgreep in 1967. Pas sinds het opnieuw toetreden tot de N.A.V.O. in 1980 en het lidmaatschap van de Europese Unie in 1981 is de situatie in Griekenland een stuk stabieler geworden. 

Politiek

Griekenland staat bekend om zijn roerige politieke geschiedenis. Na de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog brak een burgeroorlog uit, die duurde tot 1949. In 1967 werd de democratische situatie opnieuw verstoord door een militaire staatsgreep. Dit kolonelsregime verbande de koning. In 1973 werd Griekenland een presidentiële, parlementaire monarchie nadat het kolonelsregime in 1974 ten val was gekomen. De politiek werd vanaf die tijd gedomineerd door twee partijen: een socialistische partij  en een conservatieve partij.Tussen 2009 en 2015 was er wederom politieke onrust. In 2015 werden er vervroegde parlementsverkiezingen gehouden die werden gewonnen door de linkse partij Syriza. 

Economie

Het toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten voor Griekenland. Dat maakt het land echter ook kwetsbaar omdat toeristen vaal niet loyaal zijn aan een bepaald land en omdat in tijden van recessie het toerisme vaak afneemt. 

Cultuur

Veel Griekse gewoontes en tradities vinden hun wortels in de Christelijke Grieks Orthodoxe religie. De kerk speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Grieken, en religie en traditie zijn nauw met elkaar verbonden. Grieks bijgeloof komt zowel vanuit de religie als vanuit het heidendom. Sommige Grieken, vooral de mensen in de dorpen, geloven dat iemand "het boze oog" kan opvangen en dragen daarom een blauw oogje in de vorm van een sieraad met zich mee.  

Bronnen:
- UNDP
- Landenweb
- CIA factbook