Gezondheid

Wereldwijd heeft het Leger 350 ziekenhuizen en klinieken. De gezondheidsprogramma's richten zich met name op kwetsbare groepen, zoals moeders, kleine kinderen en mensen met Hiv/Aids.

Competenties

  • Bouwen van klinieken en andere basisvoorzieningen op het gebied van gezondheidszorg.
  • Trainen van medisch personeel.
  • Vergroten van bewust zijn over Hiv/Aids en andere gezondsheidsrisico's.
  • Identificeren van ziektes en het tijdig doorverwijzen voor levensreddende behandelingen.

Klik op een van de projecten in de rechterkolom voor een aantal voorbeelden van gezondheidsprojecten die IOS ondersteunt.