Financiën

Het werven en verantwoord besteden van fondsen is de belangrijkste taak van onze afdeling. Jaarlijks besteden we zo'n 2,5 miljoen euro.

Hoe we ons werk financieren
We financieren ons werk uit twee type bronnen: interne en externe. Interne bronnen zijn fondsen die hoofdzakelijk binnen komen via de korpsen en door Stichting Leger des Heils Fondsenwerving. Het gaat dan om opbrengsten uit onder anderen de landelijke collecte, nalatenschappen, donaties en fondsen op naam. Externe bronnen zijn fondsen die bij overheden of particuliere stichtingen zijn aangevraagd. In 2014 kwam 88 procent van de inkomsten van IOS uit interne bronnen en 12 procent uit externe bronnen, met name subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Hoe we ons geld besteden
Van het totaal van onze uitgaven besteden we 24 procent aan uitvoeringskosten en 76 procent aan projectkosten. Wat betreft de projecten besteden we 12 procent aan missie, 40 procent aan noodhulp en 48 procent aan ontwikkeling.

Hoe we ons financieel verantwoorden
De Stichting Leger des Heils Fondswerving heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Het financiële jaarverslag van het Leger des Heils wordt jaarlijks gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants.