COVID 19

Het Leger des Heils blijft mensen in nood ondersteunen ondanks de beperkingen die worden opgelegd om de verspreiding van COVID-19 (ook bekend als het coronavirus) af te remmen.

In overeenstemming met het gangbare advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en in overeenstemming met de instructies van nationale gezondheidsinstanties, zijn er wereldwijd strenge maar noodzakelijke hygiënemaatregelen evenals sociale afstandsmaatregelen ingevoerd. De internationale conferentie van leiders van het Leger des Heils in Lissabon, Portugal, is uitgesteld. De leiders zouden samenkomen voor een strategische discussie, besluitvorming en gebed.
Ook is het internationale hoofdkantoor (IHQ) in Londen tot nader orde gesloten voor het publiek, op een klein aantal essentiële operationele medewerkers na. Dit betekent dat de populaire tentoonstellingsruimte Café 101 en Gallery 101, evenals het International College for Officers op Sunbury Court in het zuidwesten van Londen, ook gesloten zijn. Er is een reismoratorium ingesteld voor al het IHQ-personeel. Commissaris Lyndon Buckingham legt uit: ‘We blijven de wereldwijde omstandigheden nauwlettend in de gaten houden en zullen indien nodig verdere aanpassingen doorvoeren. Onze werknemers blijven het internationale Leger des Heils vanuit hun huizen ondersteunen. Het hoofdkantoor is technisch goed gepositioneerd om verbindingen te onderhouden en het Leger te ondersteunen in alle 131 landen waarin het actief is. We blijven bidden voor alle mensen die zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus en voor de voortdurende reactie van het Leger des Heils om in deze moeilijke tijden aan menselijke behoeften te voldoen.'

In verschillende landen zijn de openbare samenkomsten van het Leger des Heils opgeschort. Daar biedt livestreaming christenen de gelegenheid om aan Bijbelstudie deel te nemen en samen te bidden. Waar toegestaan, blijft het Legerkorps (kerken) open voor persoonlijke reflecties, gebed en pastorale ondersteuning. Het communicatieteam van het internationale hoofdkantoor van het Leger des Heils heeft een reeks afbeeldingen samengesteld die heilsoldaten en vrienden aanmoedigen om na te denken over 'hoe we voor elkaar kunnen blijven zorgen' in deze tijd waarin bewegingsvrijheid en interactie wordt bekneld. Deze zijn te vinden op een speciale pagina op de IHQ-website (sar.my/covid19) en op social media. Aangezien de overdracht van het virus in verschillende landen in verschillende stadia plaatsvindt, varieert ook de aard van de noodhulpactiviteiten van het Leger des Heils. De volgende samenvatting beschrijft slechts een deel van de actie die wordt ondernomen.