'Change the Game' Academie

Het Leger des Heils in Mali is misschien klein, maar Kapitein Andre Togo en zijn vrouw Kapitein Foutama Togo zijn vastbesloten om het Leger te laten floreren. Een van de belangrijkste belemmeringen die Kapitein Togo tegenkomt is het gebrek aan financiering voor het werk. Daarom volgt hij nu een cursus bij Change the Game Academy, een initiatief van Wilde Ganzen. Change the Game Academy wil de capaciteiten van organisaties die verandering teweegbrengen versterken door middel van het mobiliseren van middelen. Hierdoor kunnen organisaties hun missie blijven vervullen. 

Dit is ontzettend belangrijk, omdat lokale maatschappelijke organisaties, die diepgeworteld zijn in hun context, de drijvende krachten achter sociale verandering zijn. Zij zijn degenen die hun regeringen verantwoordelijk houden en namens burgers spreken. Het versterken van hun capaciteit om binnenlandse middelen te mobiliseren, vermindert hun afhankelijkheid van buitenlandse donoren en vergroot hun financiële duurzaamheid. Niet alleen dat: lokale fondsenwerving verhoogt de lokale buy-in, eigendom en legitimiteit van de organisatie. Maar zijn er wel lokaal genoeg middelen beschikbaar? Ja. Er is enorm potentieel voor lokale fondsenwerving in lage- en middeninkomenslanden. Elke community heeft bronnen beschikbaar die ze kunnen bundelen om verandering te stimuleren en de opkomst van de middenklasse in opkomende economieën nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving.

Kapitein Togo is enthousiast over de cursus: “Deze dynamische strategie zal het Leger des Heils er uiteindelijk toe in staat stellen om maximaal voordeel te halen uit binnenlandse middelen voor ontwikkeling. We zijn erg gemotiveerd om deze training te voltooien.”

image