Capaciteitsopbouw in Afrika

Nadat veel Afrikaanse landen onafhankelijk werden van Europese kolonisten, hebben ze aanzienlijke sociale, politieke en economische vorderingen gemaakt. Helaas gaan ontwikkelingen alsnog langzaam. Bovendien blijven instabiliteit en onrust een probleem. Het Leger des Heils startte een project om gemeenschappen en Leger des Heils kerken in Afrika aan te moedigen om duurzame oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen en andere economische uitdagingen en om beter in te spelen op de de nasleep van natuurrampen.

Afrika
Nadat veel Afrikaanse landen onafhankelijk werden van Europese kolonisten, hebben ze aanzienlijke sociale, politieke en economische vorderingen gemaakt. Er is een gestage economische groei, het sociale beleid verbeterd en gezondheidszorg en onderwijs breiden zich uit. Ook wordt er vooruitgang geboekt wat betreft hygiëne en voedselveiligheid. Helaas gaan ontwikkelingen alsnog langzaam. De verschillen betreffende politieke en economische ontwikkeling tussen landen zijn groot. Bovendien blijven instabiliteit en onrust een probleem. Gewapende conflicten en zwak landbeheer zorgen nog altijd voor toenemende armoede en een algemeen laag opleidingsniveau. Veel jongeren zijn werkloos, vrouwen worden beperkt in werkgelegenheid en nemen zelden deel aan de politiek of het bedrijfsleven. In aanvulling op deze uitdagingen is er ook de kwestie van klimaatverandering. Natuurrampen komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd zijn mensen steeds slechter bestand tegen de nasleep van deze tegenslagen.

Het Leger des Heils (LdH)
Het Leger des Heils werkt al bijna 100 jaar in Afrika. Vandaag de dag zijn er meer dan 5.000 Leger des Heils kerken verspreid over het continent. Er zijn ruim 70 gezondheidsinstituten en 2.000 onderwijsinstellingen opgezet en meer dan 150 ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Echter blijft het aantal werknemers bij Leger des Heils met een passend opleidingsniveau laag. Dit heeft op zijn beurt ook weer invloed op het management.

Bemoediging
Het Leger des Heils is een project gestart om dorpsgemeenschappen en Leger des Heils kerken in Afrika aan te moedigen om duurzame oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen en andere economische uitdagingen. En om beter in te spelen op de de nasleep van natuurrampen. Het project wordt uitgevoerd in 23 landen in Afrika: Angola, Congo Brazzaville, de Democratische Republiek Congo, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Burundi, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda, Zambia en Zimbabwe.
Het doel van het Leger des Heils is om binnen drie jaar de capaciteit van de organisatie en medewerkers te versterken. We willen hiermee bereiken dat de effectiviteit van projecten wordt verhoogd en dat er sterkere samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de verschillende Leger des Heils organisaties in Afrika. Van dit project profiteren Leger des Heils leiders en medewerkers die in Afrika werken. Het project heeft ook indirect invloed op dorpsgemeenschappen in Afrika, die worden geholpen door effectievere projecten.

Projectdetails

Uitvoering: Leger des Heils
Locatie: 17 territoria in Afrika (23 landen)
Thema: capaciteitsopbouw
Totale projectkosten: US$ 453.396
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland en enkele andere LdH organisaties
Doelgroep: Leger des Heils kerkorganisaties en werknemers in Afrika
Duur: 3 jaar
Status: actief