Capaciteitsopbouw

Door Leger des Heils partners organisatorisch te versterken, gericht op de strategie, inrichting en procesuitvoering van de organisatie, zijn zij kwalitatief beter in staat hun projecten te managen en veerkrachtig te zijn.

Competenties

  • Trainen van Leger des Heils medewerkers om de organisatorische kennis te vergroten.
  • Delen van kennis omtrent project- en beleidsmatig werken.
  • Overdragen van technieken en methoden gericht op efficiëntere en effectievere werkwijzen.

Klik op een van de activiteiten in de rechterkolom voor een aantal voorbeelden van organisatorische capaciteitsopbouw die IOS ondersteunt.