Bestuur

Het Leger des Heils in Nederland bestaat uit meerdere rechtspersonen. De afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) valt bestuurlijk onder het Kerkgenootschap Leger des Heils.

Bestuursmodel
IOS valt bestuurlijk onder het Kerkgenootschap Leger des Heils, die het Raad van Beheer model hanteert. De commandant van het Leger des Heils is de eenhoofdig leider van het Kerkgenootschap. IOS valt operationeel onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

Bestuurscodes
Het Leger des Heils acht zich in beginsel gebonden aan de toepassing van onder meer de volgende governancecodes:
• Zorgbrede Governance Code (2010);
• Reglement CBF-Keur (versie 19, uitgifte 2013);
• Richtlijn Vereniging Fondsenwervende instellingen (VFI) Reserves Goede Doelen (Commissie Herkströter, 2003);
• Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels, 2005);
• Investeren in een betere wereld, (professor H. Hummels), Code Duurzaam Beleggen (2008);
• UN Principles for Responsible Investment (2012).

Bestuursleden
Het bestuur van het Kerkgenootschap Leger des Heils bestaat uit:
• Commissioner drs. J.C.IJ. van Vliet, Commandant
• Kolonel H. Andersen, Chef-secretaris
• Luitenant-Kolonel J. den Hollander, Financieel Secretaris
• Commissioner M.E. van Vliet-de Ruiter, Territoriaal presidente vrouwenorganisaties
• Kolonel L. Andersen, Territoriaal secretaresse vrouwenorganisaties