Bestrijden van mensenhandel in Oost Europa

Mensenhandel is een groot probleem in Oost-Europa. Om dit probleem te bestrijden, heeft het Leger des Heils een anti-mensenhandel netwerk opgezet en een anti-mensenhandel officier in dienst genomen. Door dit project kan de officier nog twee jaar blijven werken en nog meer mensen bewust maken van de gevaren van mensenhandel.

Mensenhandel in Oost-Europa
Elk jaar worden honderdduizenden mensen uit Oost-Europese landen verhandeld en verkocht voor verschillende vormen van uitbuiting. Mensenhandel is vooral een probleem in politiek instabiele landen zoals Oekraïne, Moldavië, Roemenië en Georgië waar corruptie en georganiseerde misdaad hoogtij vieren. Vooral jonge vrouwen en kinderen worden gemakkelijk slachtoffers van mensenhandelaren.

Anti-mensenhandel Officier
Om mensenhandel te bestrijden, heeft het Leger des Heils een netwerk tegen mensenhandel opgezet. Hiervoor zijn zogenaamde Task Forces opgezet en nationale contactpersonen door heel Europa aangesteld. In 2016 werd de eerste anti-mensenhandel officier van het Oost-Europese grondgebied aangesteld. In 2018 werd besloten dat de officier, die gebaseerd is in Moldavië, nog twee jaar in dienst zou blijven. De officier richt zich op het trainen van de cadetten, het organiseren van seminars in gevangenissen, het versterken van het anti-mensenhandel netwerk samen met lokale organisaties. Daarnaast neemt hij ook deel aan vergaderingen van de regering wanneer het gaat over het bestrijden van mensenhandel. Daarnaast zal de officier één keer per jaar een driedaagse training geven aan alle officieren binnen het territorium om bewustwording te creëren over mensenhandel.

Project Details

Uitvoering: Het Leger des Heils Oost Europa
Locatie: Moldavië
Thema: capaciteitsopbouw
Doelgroep: 63 werknemers van het Leger des heils
Totale projectkosten: US$ 53.763
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland, Tsjechië en Slowakije
Duur: 2 jaar
Status: actief

Landinformatie: Moldavië Thema: Capaciteitsopbouw