Vaktraining in Kolasib, Oost-India

In Oost-India biedt het Leger des Heils vaktraining voor jongeren die vroegtijdig van school zijn gegaan of niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs. De vaardigheden die de jongeren opdoen helpen hen om hun eigen inkomen te verdienen.

Werkloosheid
In India zijn 29% van de mensen werkloos en bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Zonder diploma of opleiding is het moeilijk om een baan te krijgen en geld te verdienen. Daarom biedt het Leger des Heils vaktraining.

Trainingscentrum
In Oost-India, in Kolasib, staat het Kolasib Trainingscentrum waar het Leger des Heils vaktraining biedt voor jongeren die vroegtijdig van school zijn gegaan of niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs. De jongeren worden opgeleid tot timmerman, lasser, kledingmaker, verpleegkundige of ICT-er. De vaardigheden die de jongeren opdoen helpen hen om hun eigen inkomen te verdienen. Bij voltooiing van hun opleiding ontvangen de studenten een certificaat. Dit zijn zo’n 150 jongeren per jaar.

Zelfstandighheid
IOS financiert het trainingscentrum drie jaar. Daarna zal het centrum blijven draaien op lokale bijdragen, zoals het lesgeld dat de studenten betalen en de verkoop van producten die de studenten maken. Hiermee kan het Leger in de onderhoudskosten van het trainingscentrum voorzien.

Projectdetails

Uitvoering: Leger des Heils India
Locatie: Kolasib
Thema: werk & inkomen
Doelgroep: 150 schoolverlaters per jaar
Totale projectkosten: US$ 32,113
Gefinancierd door: Leger des Heils Nederland
Duur: 3 jaar
Status: Voltooid

Landinformatie Thema: Werk & inkomen