Jaarproject 2020

31-12-2020 , Tanzania

Tanzania Onbekend

Dieren reddenlevens

Jaarproject 2020
Veehouderij project in Tanzania

Het jaarproject heeft als doel om het inkomen van zes gemeenschappen in Ilembo in Tanzania te verbeteren door de productie van landbouw- en veeteeltproducten te verhogen. Het project zal lokale mensen maar ook hulp en kennis van buitenaf gaan gebruiken om de kwaliteit en kwantiteit van de veeteelt te verbeteren. Er zal een startpakket met dieren worden aangeboden aan 450 arme huishoudens. De dieren die zullen worden aangeboden zijn; varkens, kippen, koeien en geiten. Ilembo maakt deel uit van het district Mbeya in het zuiden van Tanzania. Het district Mbeya grenst aan Malawi en Zambia.

Armoedebestrijding

Zes gemeenschappen Het aantal inwoners van Ilembo ligt rond de 22.000. Qua aantallen is dit het grootste district van het Leger des Heils, maar ook het armste. De zes gemeenschappen waarop dit project zich richt, behoren dan ook tot de armste plattelandsgemeenschappen in Tanzania, waarbij het huishouden naar schatting 1 USD per dag verdient. Leden in deze gemeenschappen zijn volledig afhankelijk van de landbouw en het houden van vee. Slecht veebeheer, gebrek aan kennis van efficiënte landbouw en klimaatverandering zijn slechts enkele van de vele andere redenen waarom de gemeenschap niet in staat is de armoedeketen te doorbreken. Als gevolg hiervan zijn arme huishoudens niet in staat om in de basisbehoeften van hun gezin te voorzien. Om die reden kunnen kinderen niet naar school gaan en zijn er ook frequente uitbarstingen van ondervoedingsstoornissen bij kinderen jonger dan vijf.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Er worden dorpspaargelden en leningengroepen opgezet en de families die vee krijgen hebben zijn samen verantwoordelijk om voor het vee te zorgen. De mensen krijgen training over het houden van vee en hoe de landbouwproductie kan worden verbeterd.Het Agriculture College of Mbeya en het lokale ministerie van Landbouw zullen ook bij het project worden betrokken.

Wilt u dit mooie project steunen dat kan via rekening nr.
NL27 RABO 0119 6839 89 m.v.v. Jaarproject 2020 Tanzania
Heel hartelijk dank!