Workshop ter Verhoging van Weerbaarheid tegen Rampen, November 2016

06-01-2017

Calamiteiten en rampen komen overal ter wereld in allerlei vormen voor. Sommige rampen worden breed uitgemeten in de media, terwijl andere onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Sommige rampen gebeuren snel en explosief, terwijl andere een veel trager verloop hebben. Sommige rampen zien wij als door mensen aangericht, terwijl andere worden gezien als ‘natuurrampen’. Desondanks zijn slechts enkele van deze ‘natuurrampen’, ook daadwerkelijk ‘natuurlijk’ – al is het fenomeen dat de ramp triggered vaak wel natuurlijk, een cyclone of aardbeving bijvoorbeeld. Het is namelijk de aanwezigheid van de mens die de aard en de omvang van een ramp bepalen. Immers, in de meeste gevallen zou een aardbeving die plaatsvindt in een gebied waar geen mens leeft niet leiden tot een ramp. Op eenzelfde manier kan een natuurfenomeen ook maar weinig impact hebben op een goed voorbereidde gemeenschap, terwijl hetzelfde fenomeen tot enorme schade, gewonden en soms zelfs doden kan leiden in een minder goed voorbereidde gemeenschap. Daarom is het ontzettend belangrijk dat overheden, gemeenschappen en huishoudens goed voorbereid zijn en kunnen omgaan met eventuele schokken en abnormaliteiten zoals droogtes, overstromingen en aardbevingen; om weerbaar te zijn tegen rampen.  

Het Leger des Heils voert, naast noodhulpprojecten wanneer een ramp zich al heeft voorgedaan, al jaren projecten uit om de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen tegen rampen te verhogen. Echter, we zouden dit graag een integraal deel maken van alle projecten die we internationaal uitvoeren, of we nu werken op het gebied van gezondheidszorg, educatie, of een ander belangrijk thema. Ter ondersteuning van dit doel is er een workshop georganiseerd in Nairobi (Kenia) in November 2016 waar Leger des Heils’ werknemers van alle windstreken bij elkaar kwamen. Deelnemers werden aangemoedigd manieren te bedenken waarop een Christelijke organisatie zoals het Leger des Heils de verhoging van weerbaarheid tegen rampen een integraal deel van het internationale werk kan maken. Vele ideeën zijn met elkaar gedeeld en methodes zijn hier bedacht waarmee we in de toekomst de meest kwetsbare mensen kunnen helpen hun weerbaarheid tegen rampen te verhogen.