Workshop levensonderhoud in DR Congo

30-05-2016

Het Leger des Heils heeft deelgenomen aan een 5-daagse workshop over levensonderhoud in de Democratische Republiek Congo (DRC). Samen met vijf andere organisaties werd een visie ontwikkeld om samen meer impact te bereiken.

Initiatief
De workshop werd gehouden van 21 tot 25 mei 2016 in Bukavu, op initiatief van Leprazending Nederland en Leger des Heils Nederland. "Bij een voorstel dat we eerder ontwikkelden was van te voren te weinig overeenstemming over de vraag hoe we de gewenste veranderingen samen gaan bereiken. Daarom hebben we contact gezocht met Niek van Duivenbooden van Trimpact om ons daarbij te helpen," zeggen de initatiefnemers. Trimpact is een sociaal bedrijf dat zich richt op het bijeenbrengen van verschillende partijen, waardoor je samen meer impact bereikt. Mensen van het Leger des Heils Nederland, Leger des Heils DRC, Leprazending DRC, ZOA DRC en twee lokale partners van Red een Kind namen deel aan de workshop.  

Samenwerking
Het doel van de workshop was om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. De workshop begon met een introductie van alle deelnemende organisaties. Er werd een project bezocht om een beeld te krijgen van wat er nu al gebeurd. Daarna werd met elkaar nagedacht over problemen, doelen, activiteiten en nieuwe methoden waar gezamenlijk mee gewerkt kan worden."Er was een goede en positieve sfeer onder de deelnemers", zegt Jan Janssen, Projectmedewerker Afrika van het Leger des Heils Nederland. "De meesten kenden elkaar al van de onderwijs- en gezondheidsprogramma's die we de afgelopen vijf jaar samen uitgevoerd hebben. Je merkte dat dit hielp. De deelnemers zagen veel mogelijkheden om met elkaar verder te gaan op het gebied van levensonderhoud."     

 Klik hier voor een videoverslag van de reis en workshop.