Wereldwijde Humanitaire Topleiders Erkennen Cruciale Rol van Geloofsgemeenschappen in Rampen Preventie

01-06-2016

HET belang van geloofsgemeenschappen in het voorkomen van rampen was één van de belangrijkste aankondigingen op de eerste Wereldwijde Humanitaire topconferentie, gehouden in Istanbul, Turkije. Op de topconferentie kwamen verschillende afgevaardigden bijeen, afkomstig uit 173 VN-lidstaten, waaronder 55 staatshoofden en regeringsvertegenwoordigers, ongeveer 350 mensen uit de private sector en meer dan 2.000 vertegenwoordigers vanuit maatschappelijk dienstverlenende, niet-gouvernementele en geloofsorganisaties. Het Leger des Heils werd vertegenwoordigd door Luitenant-kolonel Eirwen Pallant (adjunct-directeur, Internationale Commissie voor Sociaal Recht) en Majoor Alison Thompson (Coördinator van International Emergency Services).

De conferentie richtte zich op de steeds groter wordende uitdagingen in het humanitaire systeem en de wijzen waarop deze uitdagingen kunnen worden aangepakt. Er werd onthuld dat er wereldwijd momenteel 60 miljoen vluchtelingen zijn, van wie de meerderheid wordt gehost door lagere- en middeninkomens landen.  

Turkije bijvoorbeeld, is gastheer van meer dan 2,7 miljoen vluchtelingen. Daarnaast huizen Libanon en Jordanië elk meer dan een miljoen mensen en in Kenia, Oeganda en Ethiopië apart verblijven momenteel tussen de 500.000 en 750.000 ontheemden. Het duurt gemiddeld 17 jaar om een ontheemd persoon te verplaatsen naar een ander land. Afgevaardigden kregen te horen dat door voortdurende politieke onrust en wereldwijde conflicten in combinatie met een verwachte stijging van natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering, het probleem alleen maar zal toenemen.

Tijdens de conferentie werd er aandacht besteed aan het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van humanitaire crisissen, het maximaliseren van hulpmiddelen door middel van effectieve partnerschappen en hoe dezen juiste en efficiënte reacties  moeten verstrekken aan ramp getroffen gemeenschappen en bevolkingsgroepen. Er werden een aantal manieren geïdentificeerd om humanitaire behoeften te verminderen, waaronder: het beëindigen van conflict door middel van politiek leiderschap, het managen van risico's van klimaatverandering en het ontwikkelen van rampparaatheid evenals het verbeteren van de overgang van de rampreactie naar duurzame ontwikkeling. Daarnaast werden een aantal manieren vastgesteld om de doeltreffendheid van de reactie te verhogen, inclusief: het vinden van financieringsinstellingen, het verhogen van de participatie van lokale hulpverleners -met name geloofsgemeenschappen-, meer aandacht geven aan kwetsbare bevolkingsgroepen - vooral vrouwen, meisjes en gehandicapten- en een planning maken voor lange termijn herstel en ontwikkeling.  

Bewijs van de effectiviteit van geloofsgemeenschappen in humanitaire noodsituaties is te vinden op www.jliflc.com/whs  

Voor meer informatie over de afdeling International Emergency Services van The Salvation Army en de ontwikkeling van hun werk, ga naar http://www.salvationarmy.org/ihq/emergency en http://www.salvationarmy.org/ihq/projects  

Verslag door Luitenant - kolonel Eirwen Pallant

Londen, Internationaal Hoofdkwartier