Overstromingen in Zuid-Amerika

25-07-2017

Het Leger des Heils in Zuid-Amerika reageert na grote overstromingen van de rivier de Uruguay. De overstromingen troffen verschillende gemeenschappen in Argentinië, Brazilië en Uruguay. De rivier, die tevens een aantal grenzen tussen deze landen markeert, steeg tot 14 meter hoogte waardoor dijken op verschillende plaatsen braken.

In de gemeente Uruguaiana in Brazilië werden meer dan 1.600 mensen getroffen door de overstromingen. De laatste watterramp die in dit gebied plaatsvond was in 1982. De bewoners van de gemeente zijn niet gewend om te reageren op overstromingen waardoor ze moeite hebben om de situatie aan te pakken.

Een van de getroffen steden in de gemeente Uruguaiana is Cabo Luiz Quevedo, een gemeenschap die dicht bij het lokale Uruguaiana korps is gevestigd. Lokale heilsoldaten zijn meteen begonnen om de overstromingsslachtoffers te ondersteunen en delen warme chocolademelk, kleding en dekens uit. Leveringen van deze hulpartikelen namen de laatste tijd af, maar recentelijk zijn er extra middelen ontvangen via een noodhulpproject dat opgezet is door het internationale hoofdkwartier.

Korpsleden en vrijwilligers die samenwerken met andere lokale organisaties hebben zich verdeeld in groepen en bezoeken de getroffen families om hun onmiddellijke behoeften te identificeren. Tijdens deze bezoeken werden families aangetroffen die uit pure noodzaak in de meest armzalige accommodaties verbleven. Veelal waren dit geïmproviseerde tenten in de buurt van wat er overgebleven was van hun huis. Uit angst voor plundering durven families zich niet ver van hun huis te vestigen. Vele huizen zijn beschadigd en er ligt veel modder wat moet worden weggehaald. Er zijn veel dieren doodgegaan. Ook vee wat een bron van inkomsten was voor vele families.
Het Leger des Heils ondersteunt momenteel ongeveer 200 families, vooral families die dichtbij de rivier wonen en zich 'ribeirinhos' noemen. Deze families ontvangen voedingspakketen met basis niet-bederflijke etenswaren, hygiëne kits, schoonmaakmiddelen, drinkwater, dakpannen, matrassen, dekens en kampkooksetjes (voor gezinnen die in tenten leven).
Wanneer mensen naar hun huizen terugkeren, assisteren vrijwilligers door hen te bezoeken en hen te helpen door middel van praktische ondersteuning zoals schoonmaken.
Het feit dat de rivier de Uruguay de komende maanden weer zal overstromen is realistisch en zorgwekkend. Daarom zoekt het Leger des Heils naar manieren om de gemeenschap te ondersteunen om schade te verminderen als dit gebeurt.
Op de grens van Uruguay en Argentinië is het korps Concordia gevestigd, waar kapiteins Esteban en Daniela Caro korpsofficieren zijn. In dit gebied werden 1.400 mensen getroffen door overstromingen. De kapiteins en drie andere bewoners van de gemeenschap bezochten het Barrio Puerto gebied, waar de ergste overstromingen plaatsvonden.

Momenteel wordt regelmatig voedsel verstrekt aan 120 gezinnen in dit gebied. Wanneer de mensen terug kunnen keren naar hun huizen, zal het personeel van het Leger des Heils dekens, matrassen en schoonmaakproducten verdelen onder de getroffenen en hen bijstaan bij het opknappen van hun huizen.

In de Uruguayaanse stad Salto werkt het Leger des Heils samen met het lokale noodcomité om getroffenen te helpen door kleding en drinkwater uit te delen. De autoriteiten hebben tevens gevraagd om 'merienda'-voorziening (broodjes en warme dranken) te verstrekken aan mensen die noodgedwongen hun huizen moesten verlaten. Deze mensen verblijven nu tijdelijk in de Bernasconi Gym, vlakbij het Salto Nuevo Korps. In de komende maand streeft het korps er ook naar om 'merienda' aan 80 mensen in de aan te bieden door een sportzaal ter beschikking te stellen voor onderdak.

Verschillende onderdelen van de internationale Leger des Heils organisatie hebben financiering verstrekt aan de slachtoffers van de overstromingen; Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije aan Brazilië en het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben ondersteuning geboden aan Argentinië en Uruguay.

Mocht u ook een bijdrage willen doen ten behoeve van de noodhulp die door het Leger des Heils wordt geboden, dan kunt u dit doen naar NL 27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

(Voor meer foto's klik op onderstaande foto.)

Brazil flooding 2017

Tekst: http://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr200717 
Vertaling door Writing By