Hygiëne trainingen voor gemeenschapsleiders in DRC

31-07-2019

WHO noemt ebola-uitbraak ‘noodsituatie van internationaal belang’
Het Leger des Heils biedt hulp

Op 17 juli 2019 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo uit tot ‘noodsituatie van internationaal belang’. Het infectierisico vormt een groot gevaar voor de volksgezondheid, in het bijzonder doordat de ziekte zich interntionaal verspreid. Het Leger des Heils heeft een doelgericht plan om noodhulp te verlenen in de DRC en zijn buurlanden.

In Goma, één van de zwaarst getroffen gebieden, heeft het Leger des Heils praktische maatregelen getroffen om de verspreiding van het ebola-virus te beperken, namelijk door het aanmoedigen van handen wassen. 380 scholen en 120 kerken en moskeeën zijn voorzien van hygiëne- en handwaskits en educatief materiaal ter ondersteuning van het volksgezondheidsadvies. Het Leger des Heils heeft ook het gehele personeel van 10 lokale klinieken volledig uitgerust met beschermende kleding, waaronder laarzen, brillen, gezichtsmaskers, handschoenen en pakken. Bovendien zijn triagecentra gebouwd voor elk van de 10 klinieken.

Het Leger des Heils is ook actief geweest in het trainen van gemeenschapsleiders, met name over preventietechnieken en de oorzaken en gevolgen van de epidemie. Tot nu toe zijn 52 ‘train-the-trainer’ afgevaardigden (waaronder 42 van scholen en kerken in de omgeving) uitgerust met informatie, advies en training. De school- en kerkvertegenwoordigers zijn verplicht om deze gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in hun eigen instellingen op te nemen, inclusief verbeterde faciliteiten om handen te wassen. Aan elk van hen werd ook gevraagd om ten minste nog eens 10 personen van andere instellingen op te leiden. WhatsApp blijkt ook een waardevol hulpmiddel te zijn bij het verstrekken van nauwkeurige, geverifieerde gezondheidsinformatie-updates.
De eigen faciliteiten van het Leger des Heils in Goma worden verbeterd met de installatie van nieuwe toiletten, een drinkwatertank, zonnepanelen, en met algemene reparaties.

Damaris Frick, plaatsvervangend coördinator van het International Emergency Services-team van het Leger des Heils zei na een bezoek aan de DRC: ‘Ebola zat constant in de hoofden van mensen in Goma. Velen hebben gezien hoe gevaarlijk het virus kan zijn. Overal hangen bewustmakingsposters en auto's worden tegengehouden waarbij bestuurders en inzittenden uit moeten stappen om hun handen te wassen. Veel openbare gebouwen hebben nu faciliteiten om je handen te wassen. Ook lichaamstemperatuur wordt regelmatig gecontroleerd.

‘Hoewel het werk van het Leger des Heils in Goma op relatief kleine schaal werd uitgevoerd, was het desondanks bemoedigend om te zien. Alle activiteiten werden goed gecoördineerd met het ministerie van Volksgezondheid en andere belanghebbenden en alle richtlijnen van de WHO werden gehandhaafd. Het was ook bemoedigend om leiders van verschillende christelijke achtergronden en van andere geloofsgroepen te zien samenwerken. Vanuit de gemeenschap wordt er veel vertrouwen in dit soort mensen gelegd.'

Terwijl de campagne voor hygiëne en preventie van ebola doorgaat, zijn er ook plannen opgesteld voor de bouw van een nieuw triagecentrum en andere faciliteiten om de Kimoka-kliniek van het Leger des Heils te versterken. Deze kliniek bevind zich langs een van de belangrijkste migratieroutes vanuit het epicentrum van de uitbraak van ebola, en is al verbeterd met infrastructuur en hygiënefaciliteiten. Reizigers op de route worden goed op de hoogte gehouden van de status van ebola.

Na de oproep van de WHO om actie te ondernemen, worden stappen ondernomen om te onderzoeken hoe het Leger des Heils vluchtelingen uit de DRC in Kyangwali, Oeganda, het beste kan helpen. Daarbij wordt de focus gelegd op initiatieven op het gebied van water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en andere voorzieningen voor scholen en gezondheidscentra in de regio.

De internationale gezondheidscoördinator van het Leger des Heils, majoor Joan Gibson, zei: 'Het feit dat de WHO de uitbraak van ebola als een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid bestempeld is zorgelijk. Deze situatie dwingt alle organisaties die in de regio werken om te anticiperen op mogelijke negatieve gevolgen door zich proactief op te stellen. Het Leger des Heils zal zijn hygiëne-bewustmakingsprogramma's blijven ontwikkelen en vaststellen waar nog meer behoefte is aan hulp.'

Foto's van de noodhulpactiviteiten zijn beschikbaar om te downloaden via de Flickr-stream: sar.my/gomaebola. Bestanden met een hoge resolutie zullen worden toegevoegd als ze worden ontvangen.
Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

08-04-2019

Het Leger des Heils voert momenteel een groot gezondheidsproject uit in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het project is gericht op het voorkomen van de verspreiding van het Ebola-virus onder de bevolking van Goma, in het uiterste oosten van het land. De huidige uitbraak begon in augustus 2018 en is tot noch toe de grootste Ebola-uitbraak die de DRC ooit gekend heeft. Alleen al in de provincies Noord-Kivu en Ituri zijn er bijna 900 mensen ziek geworden en 600 mensen gestorven. Er is een groot risico op verdere geografische verspreiding vanuit Goma en op korte afstand zijn er al gevallen van Ebola gesignaleerd. Het project van het Leger des Heils heeft als doel om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken door hygiëne trainingen te geven, bewustzijn te creëren en het stigma te bestrijden dat samengaat met Ebola.

Het Ebola-virus veroorzaakt een ernstige en vaak fatale koorts wat samengaat met interne en externe bloedingen. Het wordt van persoon tot persoon door lichaamsvloeistoffen verspreid dus het waarborgen van hygiëne is één van de belangrijkste manieren om infecties te voorkomen.  

Daartoe werkt het Leger des Heils samen met 10 gezondheidscentra, 320 scholen en 120 zogeheten faith-based organisaties, waaronder moskeeën en kerken in de regio Noord-Kivu. Het projectteam van het Leger des Heils biedt Train the Trainer-cursussen -bestaande uit een aantal dagen- aan alle leiders in het gezondheidscentrum, schoolleiders en religieuze leiders. De nieuw opgeleide leiders hebben dan de taak om nog eens 10 leiders te trainen.

Naast het uitgebreide opleidingsprogramma voor Ebola-preventie heeft het Leger des Heils alle kerken en scholen voorzien van een grote watertank met een kraan, een wasbak en een eerste voorraad van tien flessen vloeibare zeep. In samenwerking met het nationale ministerie van Volksgezondheid zorgt het Leger des Heils ervoor dat er tien klinieken van vergelijkbare uitrusting worden voorzien. Hierbij wordt de vloeibare zeep vervangen door een professioneel antibacterieel middel op basis van chloor. De klinieken zullen ook worden voorzien van beschermende kleding waaronder laarzen, een veiligheidsbril, gezichtsmaskers, handschoenen en speciale Ebola-pakken die het lichaam bedekken. Elke kliniek zal ook worden uitgerust met een triagecentrum bij de ingang, waar patiënten, personeel en bezoekers zullen worden beoordeeld en mensen die het virus wellicht bij zich dragen zullen worden opgenomen om verspreiding te voorkomen. Het online berichtenplatform WhatsApp wordt gebruikt om een ​​voortdurende stroom aan informatie te leveren aan de leiders die de hygiëne training hebben ondergaan. De WhatsApp-faciliteit zal ook gemeenschapsleiders in staat stellen vragen te stellen en advies te krijgen over de beste aanpak van hygiëne en ziektepreventie.  

Damaris Frick, de adjunct-coördinator van de Internationale Hulpdiensten van het Leger des Heils, zei vanuit Goma: “Het Leger des Heils in Goma is klein, maar hun bijdrage en werk zijn aanzienlijk. Tot op heden zijn er geen bevestigde gevallen van Ebola in Goma. We hopen dat we samen met het ministerie van Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie en vele andere belanghebbenden voorkomen dat dit dodelijke virus zich verder verspreidt.”  

Een beperkt aantal foto's met een lage resolutie is beschikbaar via het IHQ Flickr-kanaal: sar.my/drcebola Nieuwe foto’s worden hier ook op toegevoegd.  

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: https://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr150319b

Vertaling door Writing By