Het Leger des Heils vervolgt ondersteuning op Sulawesi na aardbeving en tsunami

08-01-2019

Twaalf weken nadat een verwoestende aardbeving en tsunami het Indonesische eiland Sulawesi troffen, biedt het Leger des Heils nog steeds dagelijks ondersteuning aan getroffen gemeenschappen en gezinnen. Overstromingen en aardverschuivingen kostten meer dan 2000 mensen het leven. Gebouwen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Velen leven nog steeds in tijdelijke opvangkampen, waar het Leger des Heils voortdurende ondersteuning biedt.

Direct na de aardbeving van 28 september, startte het Leger des Heils met noodhulpactiviteiten. Sindsdien is er continue ondersteuning geweest. In de eerste twee weken werden er al meer dan 13.000 maaltijden uitgedeeld door officieren en vrijwilligers van het Leger des Heils. 5.000 gezinnen werden voorzien van pakketten met noodvoedsel en meer dan 8.300 patiënten werden geholpen in één van de mobiele klinieken. Meer dan 1.500 kinderen en jongeren met trauma’s hebben counseling gekregen door zogeheten trauma-healing sessions. Deze sessies worden nog steeds aangeboden in samenwerking met de mobiele klinieken.  

Het blijft een uitdaging om aan schoon water te komen. Ook zijn er maar weinig sanitaire voorzieningen. Mensen reizen van ver om bij de waterstations te komen en moeten ook nog eens een paar keer heen en weer om voldoende water te verzamelen. Een andere uitdaging is het tekort aan opslagruimte in Palu. Dit betekent dat bijna alle voorraden moeten worden binnengereden vanuit Centraal Sulawesi, meestal vanuit Makassar in het zuiden.

Het Leger des Heils heeft bijna alle voorbereidingen getroffen om nog meer spullen uit te delen in de kampen en dorpen die zijn getroffen door het tsunami. Belangrijke aanwinsten, zoals ambulances, zijn nu vervangen. In de komende weken en maanden zal er hard gewerkt worden aan de infrastructuur. Zowel om onderdak te verschaffen als om de schoolactiviteiten weer op te pakken. 

Vanuit de hele wereld werd er geld gedoneerd om te helpen met de noodhulpactiviteiten in Sulawesi. Deze donaties kwamen onder andere vanuit grote projecten die werden gefinancierd door het Britse grondgebied van het Leger des Heils samen met de Republiek Ierland en Nederland, de Tsjechische Republiek en het Slowaakse territorium. Ook heeft het gebied Nieuw-Zeeland, Fiji, Tonga en Samoa aanzienlijke bedragen beschikbaar gesteld voor voortdurende gezondheidszorg en medische ondersteuning.  

Foto's van de noodhulpactiviteiten in Indonesië zijn te bekijken en te downloaden via de IHQ Flickr-stream: sar.my/paluquake 

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp. 

https://www.salvationarmy.org
Vertaling door Writing By