Het Leger des Heils verleent hulp nadat cycloon Ockhi over Zuid-India raast.

28-12-2017

Het Leger des Heils in Zuid-India verleent hulp nadat cycloon Ockhi de kusten van Kerala en Tamil Nadu heeft getroffen met zware regen en windstoten tot 180 km per uur. 800 vissers zijn drie weken na de ramp nog steeds vermist en van 88 mensen is bekend dat ze zijn omgekomen - 70 in Kerala en 18 in Tamil Nadu. Duizenden mensen in de kuststreek zijn hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt nadat harde windstoten en regen grootschalige schade, aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakten.

Na een behoeftenanalyse uitgevoerd door een team van het Zuid-Oost India Territorium Hoodkwartier (THK) werden 600 gezinnen (waaronder meer dan 1.200 kinderen) voorzien van voedsel, water, kleding, beddengoed en andere basisartikelen.

In Kerala, een plaats aan de westkust, zijn bewoners verhuist naar tijdelijke kampen. In de omgeving van Thiruvananthapuram worden nu 900 mensen gehuisvest in 6 opvangkampen. Deze mensen waren genoodzaakt hun huis te verlaten.

Officieren van het Zuid-Westelijk THK van het Leger des Heils bezochten de getroffen gemeenschappen en een aantal tijdelijke kampen. Ze deelden onder andere voedselpakketten uit onder de slachtoffers. Er werd een speciaal verzoek ingediend om 125 mensen, die in een door de overheid beheerd kamp in Valiathura verblijven, van kleding, beddengoed en medicijnen te voorzien. Het internationale hoofdkantoor in Londen financiert het Leger des Heils om de kampbewoners te voorzien van drie maaltijden per dag.

De noodhulpactiviteiten in de twee territoria worden gefinancierd door het Leger des Heils in Zweden, Noorwegen, Finland en het Verenigd Koninkrijk samen met Ierland.

Het Leger des Heils verleent hulp aan de slachtoffers samen met de overheid, kustwacht, Indiase marine, het nationale noodhulpteam en verschillende NGO’s. Lokale leiders die eerder met het Leger des Heils hebben gewerkt spraken publiekelijk hun waardering uit over de meelevende manier waarop het Leger met liefde en zonder discriminatie hulp verleent.


Foto's van de noodhulpactiviteiten van het Leger des Heils kunnen worden gedownload via sar.my/ockhi 

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: http://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr201217
Vertaling door Writing By