Het Leger des Heils verleent hulp aan slachtoffers in Papoea-Nieuw-Guinea na aardbeving

06-03-2018

Naar schatting zijn 10.000 huishoudens getroffen door een verwoestende aardbeving in de provincies Hela en Southern Highlands in het centrum van Papoea-Nieuw-Guinea. In de vroege uren van maandag 26 februari deed de beving met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter de regio schudden. Minstens 16 mensen zijn omgekomen en 300 mensen zijn gewond geraakt. Wegen en landingsbanen zijn zwaar getroffen, waardoor reizen in en rond de afgelegen regio nog moeilijker is dan anders. Communicatie wordt belemmerd door verstoring van de stroom- en telefoonnetwerken.    

Het Leger des Heils is de noodhulppartner van ExxonMobil, het internationale olie- en gasbedrijf, dat werkzaam is in het getroffen gebied. Momenteel worden plannen ontwikkeld om noodhulp te verlenen aan 500 huishoudens in de directe omgeving van ExxonMobil in Hides. Drie teams met acht getrainde hulpverleners zullen noodvoedsel en andere essentiële artikelen uitdelen. Het Leger des Heils werkt samen met de lokale autoriteiten, lokale kerken en andere niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook worden medische staf opgenomen in de noodhulpteams. ExxonMobil helpt bij het transport naar afgelegen gemeenschappen en verdere logistiek.    

Na een gedetailleerde behoefteanalyse kunnen plannen gemaakt worden voor een tweede fase. De hulpverlening kan worden uitgebreidt naar meer woningen in het ruige en afgelegen gebied van de Hides en de Gobe-corridor.  

Het werk van het Leger des Heils in Papoea-Nieuw-Guinea omvat het trainen van gezondheidswerkers, het aanbieden van alfabetiseringsprogramma's en het geven van onderwijs aan meer dan 4.000 kinderen. Het Leger des Heils biedt ook ondersteunende diensten aan mensen die hun traditionele plattelandsgemeenschappen verlaten om werk te zoeken in de grotere steden.

Wanneer er foto's beschikbaar zijn kunnen ze worden gedownload via de IHQ Flickr-stream

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: IHQ Communications Interntionaal hoofdkantoor
Vertaling door Writing By