Het Leger des Heils reddingsteamhelpt slachtoffers van overstromingen in Kerala

02-09-2018

In de eerste dagen na de overstromingen werden -onder uitdagende omstandigheden- schoon drinkwater en noodvoedselpakketten verdeeld onder 6.000 slachtoffers in de door overstromingen getroffen gebieden Kottayam, Thiruvalla, Mavelikara en Peermade. Soortgelijke ondersteuning werd ook geboden in het Kozhikode-gebied waar modderstromen tientallen huizen en bedrijven hebben beschadigd of vernield. Hoewel dit gebied op 150 kilometer afstand ligt van het dichtstbijzijnde centrum van het Leger des Heils, kon het noodhulpteam toch 30 gezinnen helpen hun huizen te herbouwen. De territoriale commandant van het Leger des Heils voor Zuidwest-India, kolonel Nihal Hettiarachchi, merkt op dat, hoewel de behoeften groot zijn 'deze daad zeer nuttig was om troost te bieden’. Volgens de commandant gaf het de slachtoffers ‘hoop en een gevoel van veiligheid'. 

Omdat communicatiediensten in de regio zwaar getroffen zijn en (spoor)wegen grotendeels plat liggen, werd er -naast de lokale officieren, soldaten en vrijwilligers vanuit het Leger des Heils- een nationale noodhulpdienst ingezet bestaand uit 45 man. Na een beoordeling in elk van de getroffen gemeenschappen werden nog eens 8.000 kwetsbare mensen in de opvangkampen voorzien van spoedeisende medische hulp.  

Ook in Idukki en Malapuram zullen ongeveer 8.250 mannen, vrouwen en kinderen worden voorzien van noodvoorzieningen, matrassen en beddengoed. Daarnaast krijgen slachtoffers die hun huizen verloren hebben bouwmaterialen, zodat ze tijdelijke onderkomens voor hun gezinnen op kunnen zetten.  

Naast fysieke ondersteuning wordt er ook pastorale en geestelijke hulp geboden. Noodhulpcoördinator van het Leger des Heils, majoor Jacob J. Joseph, legt uit dat het doel van de hulpverlening is 'om tegemoet te komen aan menselijke behoeften zonder discriminatie', maar ook om 'onze christelijke liefde tot uitdrukking te brengen  en ervoor te zorgen dat slachtoffers van de overstromingen en aardverschuivingen ondersteund worden door middel van Gods aanwezigheid, liefde, zorg en bescherming.'

Foto's van het rampassessment zijn beschikbaar om te downloaden via de IHQ Flickr-stream: sar.my/iswfl 

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: https://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr200818
Vertaling door Writing By