Het Leger des Heils in Mozambique verstrekt voedsel aan slachtoffers van cycloon

20-03-2017

Het Leger des Heils in Mozambique biedt noodhulp nadat de eerste cycloon in tien jaar het land zwaar treft. De tropische cycloon Dineo raasde in februari langs de kust van de provincie Inhambane alvorens de hoofdstad Maputo te treffen. De storm, met windstoten van meer dan 180 kilometer per uur, heeft acht mensen het leven gekost en vernietigde veel huizen en infrastructuur.

Ervaren hulpverleners Luitenant-kolonel Comfort Adepoju (Nigeria grondgebied) en Kapitein Heather Rossouw (Zuidelijk Afrika Grondgebied) houden toezicht op de verstrekking van noodhulp. De afdeling International Emergency Services van het Internationale Hoofdkantoor van het Leger des Heils werkt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de overheid, de plaatselijke Leger des Heils korpsen -in het bijzonder de territoriale projectofficier Major Dyson Chifudzeni- en overige NGO’s om de getroffenen te helpen.

Op het moment is het verstrekken van voedsel aan kwetsbare mensen, vooral degenen die dakloos zijn, de meest noodzakelijke vorm van hulp. Er zijn vier voedseldistributie projecten opgezet in vier locaties: Maxixe en het centrale, zuidelijke en landelijke deel van Inhambane. 465 Gezinnen worden voorzien van voedselpakketten bestaande uit meel, rijst, bakolie en bonen. Naast deze voedselpakketten worden gezinnen met zeer jonge kinderen voorzien van maaltijden voor baby’s.