Het Leger des Heils in Indonesië biedt ondersteuning na aardbeving op Lombok

10-08-2018

Het Leger des Heils in Indonesië verleent onder andere medische hulp aan de slachtoffers van een reeks aardbevingen op het eiland Lombok. De eerste beving trof het eiland op 29 juli met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Daarna volgden bevingen met een kracht van 7 en 5,9 welke op 5 en 9 augustus plaatsvonden. Het officiële dodental wordt gerapporteerd op 259 mensen, maar provinciale ambtenaren en lokale media melden dat het definitieve aantal mogelijk dichterbij 350 ligt. Volgens de regering zijn er meer dan 1.400 gewonden gevallen en minstens 156.000 mensen ontheemd geraakt. 

Een team vanuit het Territoriaal Hoofdkwartier van het Leger des Heils reisde naar Lombok om de situatie daar te polsen. Het team bezocht het gebied in en rond het dorp Gangga, in het noordwesten van Lombok, waar ongeveer 1.000 mensen wonen. Volgens de bewoners waren de medewerkers van het Leger des Heils de eerste mensen die het gebied bezochten sinds de eerste aardbeving had toegeslagen.

Het team van het Leger des Heils kwam onmiddellijk tot actie en deelde rijst, noedels, suiker en flessen water uit aan de getroffen bevolking. Er worden voorbereidingen getroffen voor lange termijn ondersteuning.

Medische teams vanuit de ziekenhuizen van het Leger des Heils in Soerabaja, Turen en Semarang worden ingezet om medische hulp te verlenen. Deze ziekenhuizen liggen niet ver van Lombok. In eerste instantie zullen twee medische teams worden ingezet, elk bestaande uit twee artsen en vier verpleegkundigen die elkaar zullen afwisselen. Een natuurramp zoals deze verhoogt het risico op uitbraken van ziektes, diarree en ondervoeding bij kinderen en andere kwetsbare mensen. De medische teams zullen wonden verzorgen, getroffenen helpen minder kwetsbaar te worden voor ziektes en ook zal speciale aandacht worden besteed aan zwangere vrouwen en gezondheidsdiensten voor kinderen. Daarnaast zal voeding worden uitgedeeld om de getroffen bevolking te ondersteunen in hun gezondheid en hygiëne.

Speciaal opgeleid personeel binnen het team biedt ook geestelijke gezondheidszorg en traumabegeleiding. Ze zullen in het bijzonder aandacht besteden aan het ondersteunen van kinderen die trauma’s hebben opgelopen. Het team let dan vooral op bepaalde tekenen zoals gedrag van angst, verdriet, verwarring en angst om gescheiden te worden van familieleden.

Naast het bieden van medische ondersteuning zal het Leger des Heils ook voedsel uitdelen aan kinderen. Daarnaast zullen er pakketten met kleding, hygiëneproducten en drinkwater aan gezinnen worden verstrekt.

Foto's van het rampassessment zijn beschikbaar om te downloaden via de IHQ Flickr-stream: sar.my/lombok2018

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: www.salvationarmy.org/ihq/news/inr100818
Vertaling door Writing By