Het Leger des Heils biedt hulpartikelen aan overstromingsgemeenschappen in Bangladesh

21-09-2017

Noodhulpteams van het Leger des Heils in Bangladesh bieden praktische en emotionele steun aan slachtoffers van de overstromingen in het Jessore District. In het land zijn ongeveer acht miljoen mensen door de overstromingen getroffen en minstens 145 zijn overleden.

Het zuidwestelijke district heeft twaalf noodhulpteams samengesteld, welke worden gecoördineerd door de districtsbeambte. De teams werken samen met lokale overheidsmedewerkers en werken onder leiding van de plaatsvervangende commissaris van Khulna en Jessore.

Uit een evaluatie bleek de meest dringende behoeftevan slachtoffers voedselhulp te zijn, daarom verstrekt het team in Jessore in samenwerking met een lokale overheidsdienst, 250 voedselpakketten. Elk pakket bevat rijst, dal, zout, olie, platte rijst, melasse en een zoutbehandelingstablet. Ongeveer 1.250 mensen profiteren rechtstreeks van deze distributie.

Twee regionale kranten brachten verslag uit aangaande de activiteiten van het team van het Leger des Heils.

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: http://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr150917
Vertaling door Writing By