Het Leger des Heils biedt hulp bij de ergste overstromingen in 30 jaar.

04-09-2017

Het Leger des Heils biedt hulp nadat miljoenen mensen in Zuid-Azië dakloos raken ten gevolge van de ergste overstromingen in 30 jaar. Na weken onophoudelijke moessonregens zijn grote delen van India, Bangladesh en Nepal onder water komen te staan. De overstromingen resulteerden in meer dan 40 miljoen slachtoffers waarvan velen hun huizen en levensonderhoud verloren. Hulpdienstfaciliteiten zitten overvol en veel mensen zijn nog steeds in direct levensgevaar.

Het Leger des Heils zet noodhulpteams in om in geselecteerde gebieden in Bangladesh en India distributiepunten op te zetten en basisartikelen te leveren.

In het Chittagong-gebied in Bangladesh werd financiering ontvangen om huizen te bouwen voor de slachtoffers van de eerste grondverschuiving na de zware regen.

Het West-India Territorium van het Leger des Heils werkt samen met overstromingshulpteams om hulppakketten te leveren aan slachtoffers in de getroffen gebieden. Deze pakketten worden verdeeld onder 2.200 gezinnen, waaronder ongeveer 4.400 volwassenen en 5.600 kinderen. De pakketten bevatten essentiële basisartikelen zoals rijst, tarwebloem, toor dal, olie, suiker, thee, zout, kruiden en groenten zoals uien en aardappelen.

Het internationale hoofdkwartier heeft fondsen beschikbaar gesteld om de meest dringende behoeften tegemoet te komen. Onderwijl worden de evaluaties naar de behoeften van de slachtoffers voortgezet. In samenwerking met andere NGO’s zal het Leger des Heils de overstromingsslachtoffers van voedsel- en overlevingsartikelen voorzien. Donaties zijn van belang om een breder respons mogelijk te maken.

Generaal André Cox, internationaal leider van het Leger des Heils zei: 'Ik vraag wederom dat heilsoldaten en vrienden bidden en praktische steun blijven geven voor de hulpinspanningen na nog een catastrofale ramp.'

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: www.salvationarmy.org/ihq/news/inr020917
Vertaling door Writing By