Hart & Hand 2020-2021

17-11-2020

Tijdens de Leger des Heils Online Ontmoetingsdag is het nieuwe Hart & Hand project 2020-2021 bekend gemaakt.

Omdat het afgelopen jaar vanwege Covid-19 uitzonderlijk was, is het project in Bangladesh, waarin we ondersteuning bieden aan vrouwen en kinderen in bordelen, opnieuw verkozen tot Hart & Hand project. Ook het komende jaar bieden we verdergaande ondersteuning aan deze kwetsbare groepen in Bangladesh.  

Het Leger des Heils wil de cirkel van hopeloosheid doorbreken, door het aanbieden van onderwijs en hulp bij het vinden van ander werk. Zodat de moeders en hun kinderen een hoopvollere toekomst kunnen vormgeven.

Het Leger des Heils in Bangladesh heeft een beroepsopleiding opgezet voor vrouwen die de prostitutie willen verlaten. De opleiding biedt kansen voor de toekomst. Daarnaast krijgen de vrouwen medische zorg en psychologische steun. De kinderen worden begeleid bij een mentaliteitsverandering. Door hun jeugd in een bordeel, hebben veel kinderen een vervormde kijk op het leven. In plaats daarvan, worden hen gezonde gedragspatronen aangereikt. Ook worden de kinderen intensief begeleid bij het volgen van onderwijs. Uw steun is daarbij nodig! Weten hoe u kunt bijdragen? Bekijk de informatie in de folder en video.

Uitgebreide informatie over de Hart & Hand actie Bangladesh 2020-2021

Bekijk hier de folder

Klik hier voor de video

De Online Ontmoetingsdag van 19 november 2020 terugkijken? Dan kan hier

Gasten o.a. : Kolonel Donna Evans en Mark Brinkman namens IOS.